ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ

 

10 Октомври 2023

  Специален брой на списание Coatings с гост-редактори проф. дтн Йордан Т. Максимов и проф. дн Галя В. Дунчева Coatings, издание на MDPI, IF=3.4, ISSN: 2079-6412, подготвя специалнo издание …   www.mdpi.com/journal/coatings/special_issues/N425T0397E    

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

 

04 Декември 2023

Регионалната здравна инспекция - Габрово Обявява кампания за безплатни и анонимни изследвания за ХИВ/СПИН, Хепатит В и С. За изследването не е необходима предварителна подготовка и протича при осигурена конфиденциалност относно личните данни, Резултатите от теста и споделената с консултанта информация инициативата е част от национална програма за превенция и контрол на хив и сексуално предаваните инфекции в РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 2021 - 2025 Г. С мото „От теб се иска да избегнеш...

22 Ноември 2023

Уважаеми госпожи и господа, Уважаеми абсолвенти, Осми декември е празник на младостта, на най-будната част на нашето общество – българските студенти! Празник  наситен с много красота, с устрем и дръзновение, с жажда за знания и успех. Имам удоволствието да Ви поканя на тържество по случай 8-ми декември, Студентския празник и церемония по връчване на дипломите на завършилите студенти в Технически университет-Габрово на 09.12.2023 г. /Събота/ от 11.00 часа в зала...

21 Ноември 2023

Студенти от Техническия университет заедно с ученици от Професионалната техническа гимназия „Д-р Никола Василиади“ и Професионалната гимназия по туризъм „Пенчо Семов“ в Габрово участваха в творческа работилница за бизнес идеи. Интерактивният семинар се проведе в края на миналата седмица в така наречения формат CRE8 – шведски обучителен модел, прилаган от университета в Карлщад. В рамките на шест часа участниците бяха запознати с техниката за презентиране „пичинг“ по технологията NABC...

УНИВЕРСИТЕТСКА БИБЛИОТЕКА - НОВИНИ

 

13 Юни 2023

 На 15 юни 2023 г. в библиотеката на Техническия университет – Габрово ще се проведе регионална среща „От наука към иновации“, организирана от Изпълнителна агенция „Програма за образование“ – Управляващ орган на „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОПНОИР) 2014-2020. Срещата е продължение на инициативата за стимулиране на контактите и изграждането на партньорства между...

СТУДЕНТСКИ НОВИНИ

 

27 Ноември 2023

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ГАБРОВО       З А П О В Е Д № 3-01-507 гр. Габрово, 23.11.2023 г.     По случай 8-ми декември – Студентския празник П О З Д Р А В Я В АМ   всички студенти, преподаватели и служители.     На основание на чл. 32, ал. 1, т. 1 от Закона за висшето образование   Н А Р Е Ж Д А М:   1. Официалната церемония по дипломирането на Випуск 2023, връчването на дипломите и награждаването на...

Кариерна борса

Ректор на ТУ Габрово - проф. д-р инж. Илия Железаров

I Zhelezarov1

          Tехнически университет - Габрово е водеща институция за подготовка на висококвалифицирани кадри и провеждане на научни изследвания, отговарящи на европейските стандарти. Създаден през 1964 година, днес Технически университет - Габрово е модерен европейски университет в обучението по модерни специалности в областта на техниката, технологиите, икономиката, социалната сфера и администрацията.

         Високото научно ниво, съвместната дейност с бизнеса и високо квалифицираният академичен състав го правят предпочитано учебно заведение. Неговите учебни планове и програми са съобразени със съвременните пазарни условия и изискванията на бизнеса за подготовка на висококвалифицирани специалисти. ТУ-Габрово е акредитиран от Национална агенция по оценяване и акредитация НАОА, Международното сдружение по инженерна педагогика IGIPи от Европейската професионална  асоциация за инженери FEANI.

         В него е изградена Система за управление на качеството и е сертифициран по стандарт ISO9001:2000, ISO9001:2008 и ISO9001:2015 от DQSGmbHи IQNet. Обучението в Технически университет – Габрово е предизвикателство за младите хора. ТУ-Габрово с право се гордее със своите възпитаници, успешно реализирали се в страната и в чужбина, и допринасящи с професионалната си компетентност за развитието на съвременната наука и практика.

 

 

OPNOIR black alumni black Nis black dmoodle black ppp broadcast black