ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

 

19 Септември 2023

          В три последователни дни Технически университет – Габрово ще организира кариерни борси за студентите. По време на събитията студентите ще получат практически умения и ценни съвети от водещи специалисти. Стимулационни работни дни, тренировъчни интервюта за работа, обучение по актуални теми са само част от богатата програма на кариерните събития. В рамките на борсите водещи компании ще представят стажантските си програми и възможностите за професионална...

18 Септември 2023

На 18 септември Технически университет-Габрово отбеляза началото на академичната година. В присъствието на заместник-кмета на Община Габрово – госпожа Невена Минева и инж. Калоян Иванов, член на университетското настоятелство първокурсниците и студентите на Университета бяха приветствани от Ректора – проф. д-р Илия Железаров. Проф. Железаров благодари на новоприетите студенти за избора да продължат своето образование в Технически университет- Габрово. Ректорът напомни за добрите...

18 Септември 2023

Уважаеми проф. Железаров, Уважаеми представители на Академичната общност, Скъпи студенти, гости и приятели на Технически университет - Габрово, Изключително приятно ми е, от свое име и от името на Община Габрово, да Ви поздравя по случай началото на Новата Академична година и да пожелая на всички Вас дните й да бъдат удовлетворяващи и изпълнени с амбиции и успехи. Скъпи студенти, поздравявам Ви за избора да инвестирате в образование, да си осигурите по-добро бъдеще и да придобиете...

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ

 

06 Юни 2023

С решение №206/07.04.2022 г. на Министерски съвет е одобрена Националната програма „Млади учени и постдокторанти-2“ (МУПД-2), по която Технически университет – Габрово е бенефициент. Специфична цел на МУПД-2 е привличане, задържане и развитие на висококвалифицирани млади учени и постдокторанти, чрез което да се постигне устойчиво възпроизвеждане на научния капацитет на национално ниво. Програмата ще се изпълнява на 2 етапа с продължителност...

СТУДЕНТСКИ НОВИНИ

 

12 Септември 2023

Списък на класираните студенти за настаняване в студентско общежитие блок № 3 Сирмани за учебната 2023/2024 година № Имена Спец. Фак.№ Стая От дата 1 Радослав Живков Вълчев КТКС 22376121 74 18.09.2023 г. 2 Теодор Георгиев Георгиев КСТ 22305103 74 18.09.2023 г. 3 Виктор Любомиров Георгиев СКИ 22372124 75 18.09.2023 г. 4 Виктор Ивайлов Шопов СКИ 22372123 75 18.09.2023 г. 5 Мирослав Петков...

УНИВЕРСИТЕТСКА БИБЛИОТЕКА - НОВИНИ

 

13 Юни 2023

 На 15 юни 2023 г. в библиотеката на Техническия университет – Габрово ще се проведе регионална среща „От наука към иновации“, организирана от Изпълнителна агенция „Програма за образование“ – Управляващ орган на „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОПНОИР) 2014-2020. Срещата е продължение на инициативата за стимулиране на контактите и изграждането на партньорства между...

Кариерна борса
Кариерна борса
Кариерна борса

Ректор на ТУ Габрово - проф. д-р инж. Илия Железаров

I Zhelezarov1

          Tехнически университет - Габрово е водеща институция за подготовка на висококвалифицирани кадри и провеждане на научни изследвания, отговарящи на европейските стандарти. Създаден през 1964 година, днес Технически университет - Габрово е модерен европейски университет в обучението по модерни специалности в областта на техниката, технологиите, икономиката, социалната сфера и администрацията.

         Високото научно ниво, съвместната дейност с бизнеса и високо квалифицираният академичен състав го правят предпочитано учебно заведение. Неговите учебни планове и програми са съобразени със съвременните пазарни условия и изискванията на бизнеса за подготовка на висококвалифицирани специалисти. ТУ-Габрово е акредитиран от Национална агенция по оценяване и акредитация НАОА, Международното сдружение по инженерна педагогика IGIPи от Европейската професионална  асоциация за инженери FEANI.

         В него е изградена Система за управление на качеството и е сертифициран по стандарт ISO9001:2000, ISO9001:2008 и ISO9001:2015 от DQSGmbHи IQNet. Обучението в Технически университет – Габрово е предизвикателство за младите хора. ТУ-Габрово с право се гордее със своите възпитаници, успешно реализирали се в страната и в чужбина, и допринасящи с професионалната си компетентност за развитието на съвременната наука и практика.

 

 

OPNOIR black alumni black Nis black dmoodle black ppp broadcast black