ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

26 Януари 2022

Във връзка със ЗРАС и Чл. 62 от Правилника за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в Технически университет – Габрово   Лекция пред академичната общност на тема: НОВИТЕ МЕНИДЖМЪНТ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА В ДИГИТАЛНА СРЕДА ще изнесе доц. д-р инж. Нели Иванова Николова   Лекцията ще се проведе на 31.01. 2022 г.  от 10.00 часа в средата...

21 Януари 2022

ЗАПОВЕД № 3-01-11 гр. Габрово, 21.01.2022 год. На основание на чл.32, ал.1, т.1 от Закона за висшето образование,     НАРЕЖДАМ:     В периода 24.01.2022 г. – 13.02.2022 г. се забранява влизането в УК 2 и УК 2А, а влизането в УК 1 е позволено само в делнични дни от 08.00 часа до 17.00 часа. Всички преподаватели с работно място в УК 2 и УК 2А, които в...

21 Януари 2022

Стратегията за интелигентна специализация на община Габрово за периода 2021 – 2030 г. представя профила на региона и основните страни в интелигентната специализация. Тя е важен документ за икономическото развитие на общината по отношение насърчаване на иновациите и научноизследователската дейност. В разработката са идентифицирани приоритетни области и са предвидени мерки, с които се...

21 Януари 2022

      ПРОЕКТ №BG05M2OP001-2.016-0019 "Иновативно образование в хуманитарни и социални науки чрез цифрова трансформация и модернизация на учебните програми във Великотърновски университет "Св. Св. Кирил и Методий", Софийски университет "Св. Климент Охридски", Югозападен университет "Неофит Рилски" и Техническият университет в Габрово в партньорство с чуждестранни...

18 Януари 2022

В края на 2021 г. бяха обявени резултатите от 11-ото издание на рейтинговата система на висшите училища в страната. Информацията, получена от това изследване, включва 52 професионални направления в 52 български университета по 48 индикатора. Според министъра на образованието акад. Николай Денков рейтингът представлява „Ноу-хау за добра кариера и бизнес без дефицити“, поради което...

18 Януари 2022

Община Габрово набира младежки работни и ромски образователен медиатор по Проект № BGLD-2.001-0009 „Възможност за изява на младите хора – създаване на младежки център в Габрово“, финансиран по Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвимите групи“ чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014 – 2021...

13 Януари 2022

      ОБЯВА ЗА ПОДБОР ЗА  ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТ ИЗСЛЕДОВАТЕЛ R1  В ЕКИПА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ BG05M2OP001-1.002-0023, ЦЕНТЪР ЗА КОМПЕТЕНТНОСТ "ИНТЕЛИГЕНТНИ МЕХАТРОННИ, EКО- И ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ”.     Технически университет – Габрово на основание Заповед № З-01-6/12.01.2022 г.  на Ректора обявява...

Научна дейност

Научна дейност

Научноизследователската дейност в Технически университет - Габрово е:

ПРОУЧВАТЕЛНА,

АНАЛИТИЧНА,

ПРОГНОЗНА,

ЕКСПЕРТНА,

РАЗВОЙНА,

ТЕХНОЛОГИЧНА,

НОРМАТИВНА

и ВНЕДРИТЕЛСКА.

Творчески дейности увеличават обема на НАУЧНИТЕ ЗНАНИЯ.

Научи повече

Предстоящи събития

January 2022
Пон Вт Сря Чет Пет Съб Нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Ректор на ТУ Габрово - проф. д-р инж. Илия Железаров

I Zhelezarov1

          Tехнически университет - Габрово е водеща институция за подготовка на висококвалифицирани кадри и провеждане на научни изследвания, отговарящи на европейските стандарти. Създаден през 1964 година, днес Технически университет - Габрово е модерен европейски университет в обучението по модерни специалности в областта на техниката, технологиите, икономиката, социалната сфера и администрацията.

         Високото научно ниво, съвместната дейност с бизнеса и високо квалифицираният академичен състав го правят предпочитано учебно заведение. Неговите учебни планове и програми са съобразени със съвременните пазарни условия и изискванията на бизнеса за подготовка на висококвалифицирани специалисти. ТУ-Габрово е акредитиран от Национална агенция по оценяване и акредитация НАОА, Международното сдружение по инженерна педагогика IGIPи от Европейската професионална  асоциация за инженери FEANI.

         В него е изградена Система за управление на качеството и е сертифициран по стандарт ISO9001:2000, ISO9001:2008 и ISO9001:2015 от DQSGmbHи IQNet. Обучението в Технически университет – Габрово е предизвикателство за младите хора. ТУ-Габрово с право се гордее със своите възпитаници, успешно реализирали се в страната и в чужбина, и допринасящи с професионалната си компетентност за развитието на съвременната наука и практика.

 

 

OPNOIR black alumni black Nis black dmoodle black ppp broadcast black aup black