ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

Четвъртък, 11 Юли 2024 10:31

Сдружение с нестопанска цел „ФОНД 200 ГОДИНИ Д-Р НИКОЛА ВАСИЛИАДИ“ представя своята инициатива за изработка и монтиране на монументален паметник на патрона д-р Никола Василиади в двора на техническата гимназия в гр. Габрово. Каузата е подкрепена от Община Габрово, Областна управа-Габрово, Регионално управление на образованието-Габрово, Държавен архив-Габрово, Регионален исторически музей-Габрово, РБ „Априлов Палаузов“-Габрово, ПТГ „д-р Никола Василиади“-Габрово и цялата общественост на...

Сряда, 10 Юли 2024 15:35

Днес ректорът на Великотърновския университет проф. д-р Димитър Димитров и ректорът на Техническия университет-Габрово проф. д-р инж. Илия Железаров подписаха споразумение за съвместно обучение на студенти в образователната програма „Социални иновации и социални политики“, професионално направление 3.4. „Социални дейности“, област на висшето образование 3. Социални, стопански и правни науки, за придобиване на образователно-квалификационната степен „магистър“. Бъдещото сътрудничество има за...

Сряда, 10 Юли 2024 10:13

Технически университет – Габрово получи оценка 9,17 по десетстепенната скала от Националната агенция по оценяване и акредитация (НАОА) за следващите шест години. Решението е взето на заседание Акредитационния съвет на НАОА. Високата оценка е признание за всички преподаватели, служители и студенти и е комплексен показател за развитието на университета в последните 6 години. Оценката позиционира университета сред лидерите в областта на техническите науки. Високата акредитационна оценка на...

Кариерна борса

ПОСЛЕДНО ПУБЛИКУВАНА ИНФОРМАЦИЯ НА САЙТА

Ректор на ТУ Габрово - проф. д-р инж. Илия Железаров

I Zhelezarov1

          Tехнически университет - Габрово е водеща институция за подготовка на висококвалифицирани кадри и провеждане на научни изследвания, отговарящи на европейските стандарти. Създаден през 1964 година, днес Технически университет - Габрово е модерен европейски университет в обучението по модерни специалности в областта на техниката, технологиите, икономиката, социалната сфера и администрацията.

         Високото научно ниво, съвместната дейност с бизнеса и високо квалифицираният академичен състав го правят предпочитано учебно заведение. Неговите учебни планове и програми са съобразени със съвременните пазарни условия и изискванията на бизнеса за подготовка на висококвалифицирани специалисти. ТУ-Габрово е акредитиран от Национална агенция по оценяване и акредитация НАОА, Международното сдружение по инженерна педагогика IGIPи от Европейската професионална  асоциация за инженери FEANI.

         В него е изградена Система за управление на качеството и е сертифициран по стандарт ISO9001:2000, ISO9001:2008 и ISO9001:2015 от DQSGmbHи IQNet. Обучението в Технически университет – Габрово е предизвикателство за младите хора. ТУ-Габрово с право се гордее със своите възпитаници, успешно реализирали се в страната и в чужбина, и допринасящи с професионалната си компетентност за развитието на съвременната наука и практика.

 

 

OPNOIR black alumni black Nis black dmoodle black ppp broadcast black