ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ

  Applied Sciences, издание на MDPI, IF=2.838, подготвя специален брой (https://www.mdpi.com/journal/applsci/special_issues/C1K1B4Q387), посветен на “Application of Diamond Burnishing to Improve the Performance of Materials”. Гост-редактори на броя са проф. дтн Йордан Т. Максимов и проф. дн Галя В. Дунчева. Съобщение от гост редакторите...

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

21 Март 2023

Технически университет – Габрово ще организира първата международна научна конференция по проект BG05M2OP001-1.002-0023 Център за компетентност „Интелигентни мехатронни, еко- и енергоспестяващи системи и технологии“. Събитието ще се проведе на 21.05.2023 г. – 23.05.2023 г. в технологичния парк на...

21 Март 2023

Европейската мрежа на иновативните висши учебни заведения, създадена по егидата на еврокомисар Мария Габриел проведе втора работна среща в Университет – Приморска, Словения. За по-малко от година Европейската мрежа от иновативни университети се превърна в динамична общност, обединяваща...

20 Март 2023

Фондация „Америка за България“ обяви третото издание на конкурса „Наука с бъдеще“. Тази година на фокус са биотехнологиите, изкуственият интелект и умните технологии. В надпреварата с проектни предложения могат да се включат изследователи, учени и инженери на възраст между 16 и 40 години, които...

Ректор на ТУ Габрово - проф. д-р инж. Илия Железаров

I Zhelezarov1

          Tехнически университет - Габрово е водеща институция за подготовка на висококвалифицирани кадри и провеждане на научни изследвания, отговарящи на европейските стандарти. Създаден през 1964 година, днес Технически университет - Габрово е модерен европейски университет в обучението по модерни специалности в областта на техниката, технологиите, икономиката, социалната сфера и администрацията.

         Високото научно ниво, съвместната дейност с бизнеса и високо квалифицираният академичен състав го правят предпочитано учебно заведение. Неговите учебни планове и програми са съобразени със съвременните пазарни условия и изискванията на бизнеса за подготовка на висококвалифицирани специалисти. ТУ-Габрово е акредитиран от Национална агенция по оценяване и акредитация НАОА, Международното сдружение по инженерна педагогика IGIPи от Европейската професионална  асоциация за инженери FEANI.

         В него е изградена Система за управление на качеството и е сертифициран по стандарт ISO9001:2000, ISO9001:2008 и ISO9001:2015 от DQSGmbHи IQNet. Обучението в Технически университет – Габрово е предизвикателство за младите хора. ТУ-Габрово с право се гордее със своите възпитаници, успешно реализирали се в страната и в чужбина, и допринасящи с професионалната си компетентност за развитието на съвременната наука и практика.

 

 

OPNOIR black alumni black Nis black dmoodle black ppp broadcast black