ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ

Вторник, 10 Октомври 2023 14:07

  Специален брой на списание Coatings с гост-редактори проф. дтн Йордан Т. Максимов и проф. дн Галя В. Дунчева Coatings, издание на MDPI, IF=3.4, ISSN: 2079-6412, подготвя специалнo издание …   www.mdpi.com/journal/coatings/special_issues/N425T0397E    

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

Сряда, 17 април 2024 11:03

Уважаеми студенти и докторанти, На 24 април от 15:00 часа в Заседателната зала (3216) на Ректората ще се проведе “Информационен Еразъм+ ден” Събитието ще ви запознае с акцентите и принципите на Програма Еразъм+, културното многообразие на Европа и възможностите за обучение и стаж, които предлага. Всеки един студент или докторант, независимо от формата на обучение в ТУ-Габрово – редовна, задочна или дистанционна – може да стане участник в образователна мобилност в чужбина по програма...

Вторник, 16 април 2024 14:27

Президентството на Дунавската конференция на ректорите (DRC - Danube Rectors' Conference) и Институт за Дунавския регион и Централна Европа (IDM - Institute for the Danube Region and Central Europe) предлагат две възможности за студенти и млади изследователи: „Наградата за млад учен Danubius 2024“ Създадена е с Федералното министерство на образованието, науката и изследванията на Австрия. Наградата има за цел да подчертае научната работа и таланта на младите изследователи и да подобри...

Понеделник, 15 април 2024 14:10

На 12.04 и 13.04.2024 г. от в Технически университет – Габрово за втора поредна година се проведе средношколско състезанието „Енергетика“. В него взеха участие 28 ученици в 9 отбора от  НПТГ „Шандор Петьофи“-гр. Разград, ПГЕЕ „Мария Кюри“-гр. Сливен, ПГМЕТ-гр. Плевен, ПГ,,Проф. д-р Асен Златаров“-гр. Димитровград, ПГТТ „Атанас Димитров“-гр. Нова Загора, ПГ „Васил Димитров“-гр. Мадан,  ПГМЕТ  „Ген. Иван Бъчваров“- гр. Севлиево, ПГЕЕ-гр. Пловдив и  ПТГ „Д-р Никола Василиади"-...

Кариерна борса

ОБЯВИ

Петък, 29 март 2024 14:21

На основание на чл. 45, ал. 1 и чл. 78, ал. 1 от Правилника за дейността на Технически университет - Габрово и свое Решение от 26.03.2024 г. (Протокол № 8) Академичният съвет на Технически университет - Габрово (ТУ-Габрово) обявява конкурс за избор на директор на ТК-Ловеч. Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността: да са хабилитирани лица в съответните научни или професионални направления на ТК-Ловеч, работещи на основен трудов договор в ТУ-Габрово; да не са заемали...

Петък, 29 март 2024 14:20

На основание на чл. 45, ал. 1 от Правилника за дейността на Технически университет – Габрово  и свое Решение от 26.03.2024 г. (Протокол № 8), Академичният съвет на Технически университет - Габрово (ТУ-Габрово) обявява конкурси за избор на директори на центрове в ТУ-Габрово, както следва: Директор на Центъра по качеството на обучение; Директор на Университетския кариерен център; Директор на Центъра за електронно и дистанционно обучение; Директор на Центъра за следдипломна...

СТУДЕНТСКИ НОВИНИ

Четвъртък, 08 февруари 2024 10:17

З А П О В Е Д № 3-01-46 гр. Габрово, 06.02.2024 г. На основание на чл. 32, ал.1, т.1 от Закона за висшето образование, за приключване на летния семестър на учебната 2023/2024  г. със студентите от задочна форма на обучение, ОКС „бакалавър“    Н А Р Е Ж Д А М:     1. Учебните занятия от летния семестър на учебната 2023/2024  г. със студентите от задочна форма на обучение, ОКС „Бакалавър“ да приключат съгласно графика на учебния...

Четвъртък, 25 януари 2024 10:03

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ГАБРОВО    З А П О В Е Д №  3-01-22 гр. Габрово, 24.01.2024 г. На основание на чл. 32, ал. 1, т.1 и чл. 95, ал.1 от Закона за висшето образование, РМС № 317/26.04.2023 г., чл. 170 от Правилника за дейността на ТУ-Габрово и чл. 34 от Правилника за организация на учебната дейност на ТУ-Габрово    Н А Р Е Ж Д А М:   1. Краен срок за внасяне на таксата за обучение и записване за летен семестър на учебната 2023-2024 година за...

Ректор на ТУ Габрово - проф. д-р инж. Илия Железаров

I Zhelezarov1

          Tехнически университет - Габрово е водеща институция за подготовка на висококвалифицирани кадри и провеждане на научни изследвания, отговарящи на европейските стандарти. Създаден през 1964 година, днес Технически университет - Габрово е модерен европейски университет в обучението по модерни специалности в областта на техниката, технологиите, икономиката, социалната сфера и администрацията.

         Високото научно ниво, съвместната дейност с бизнеса и високо квалифицираният академичен състав го правят предпочитано учебно заведение. Неговите учебни планове и програми са съобразени със съвременните пазарни условия и изискванията на бизнеса за подготовка на висококвалифицирани специалисти. ТУ-Габрово е акредитиран от Национална агенция по оценяване и акредитация НАОА, Международното сдружение по инженерна педагогика IGIPи от Европейската професионална  асоциация за инженери FEANI.

         В него е изградена Система за управление на качеството и е сертифициран по стандарт ISO9001:2000, ISO9001:2008 и ISO9001:2015 от DQSGmbHи IQNet. Обучението в Технически университет – Габрово е предизвикателство за младите хора. ТУ-Габрово с право се гордее със своите възпитаници, успешно реализирали се в страната и в чужбина, и допринасящи с професионалната си компетентност за развитието на съвременната наука и практика.

 

 

OPNOIR black alumni black Nis black dmoodle black ppp broadcast black