Катедра "Електроснабдяване и електрообзавеждане"

Ръководител катедра:

доц. д-р инж. Христо Тодоров Ибришимов

кабинет: 2710, 2607

тел.: 066 827 271

e-mail: ico@tugab.bg

Технически сътрудник:

Габриела Евгениева Тодорова

кабинет: 2609

тел.: 066 827 252

e-mail:

Име, презиме, фамилия

Кабинет

Телефон

Ел. поща

Ръководител катедра

доц. д-р инж. Христо Тодоров Ибришимов

2607;

2710

066 827 310;

066 827 243

ico@tugab.bg

Габриела Евгениева Тодорова - техн. организатор

2609

066 827 252

katedraeseo@gmail.com

доц. д-р инж. Свилен Радославов Рачев

2705

2704

066 827 253

066 827 653

sratchev@mail.com

доц. д-р инж. Пламен Ценков Цанков

3205

2605

066 800 224

066 827 271

plamen@tugab.bg

гл. ас. д-р инж. Димитрина Йорданова Коева

2702;

2704

066 827 572

dkoeva@abv.bg

гл. ас. д-р инж. Цветозар Георгиев Петков

2504

066 827 311

066 827 258

tsvetozar_petkov@mail.bg

гл. ас. д-р инж. Емил Петров Станев

2504

066 827 311

emostanev@gmail.com

гл. ас. д-р инж. Любомир Диянов Димитров

2705

2704

066 827 253

066 827 653

eng.l.dimitrov@abv.bg

гл. ас. д-р инж. Милко Тодоров Йовчев

2607

066 827 310

milkoyovchev1986@gmail.com

инж. Ивайло Петров Стоянов – инженер катедра

2701

066 827 556

ivo100v@gmail.com

Хонорувани преподаватели   

доц. д-р инж.Тотьо Илиев Илиев

   

totyo_iliev@abv.bg

инж. Светослав Боянов Пенчев