Катедра "Електроника"

Е

Ръководител катедра:

проф. д-р инж. Николай Димитров Маджаров

стая: 2319, 2312

тел.: 066 827 251; 066 827 557

e-mail: madjarov@tugab.bg

Организатор учебна работа:

Албена Недялкова Бочевска

стая: 2319

тел.: 066 827 251; 066 827 551

e-mail: anb@tugab.bg; electronica@tugab.bg

Име, презиме, фамилия

Кабинет

Телефон

Ел. поща

Ръководител катедра

проф. д-р инж. Николай Димитров Маджаров

2319

2321

066 827 251

066 827 557

madjarov@tugab.bg

Албена Недялкова Бочевска  - техн. организатор

2319

066 827 251

066 827 551

anb@tugab.bg

проф. д-р инж. Анатолий Трифонов Александров

3203

2310

066 827 265

066 827 201

066 827 287

alex@tugab.bg

доц. д-р инж. Доброслав Данаилов Данков

2315

2305

066 827 340

066 827 305

dankov@tugab.bg

доц. д-р инж. Горан Данаилов Горанов

2307

2314

066 827 531

066 827 304

g_goranov@tugab.bg

доц. д-р инж. Продан Иванов Проданов

2316

2211а

066 827 462

pprodanov@tugab.bg

доц. д-р инж. Валентина Василева Ранковска

2309

2308

066 827 331

066 827 413

rankovska@tugab.bg

гл. ас. д-р инж. Димо Руменов Колев

2203

2209

066 827 490

066 827 526

uplift7@mail.bg

ас. инж. Гергана Димитрова Миронова

 2307

066 827 531 

gerry.mironova@gmail.com

м. н. а. Йордан Стефанов Атанасов

2313а

066 827 277

jatanasov@tugab.bg

Хонорувани преподаватели   

инж. Искрен Огнянов Кандов

2211б

2314 

 

iskren_kandov@tugab.bg

инж. Сашо Панайотов Славов

 2316

   

инж. Мирослав Стефанов Гърдевски

 2316