Катедра „Индустриален дизайн и текстилна техника”

ИДТТ

Ръководител катедра:

доц. д-р инж. Марин Йорданов Маринов

стая: 1133

тел.: 066 827 296

e-mail: marinov@tugab.bg

Организатор учебна работа:

Снежина Христова Метева

стая: 1322, 2107A

тел.: 066 827 343; 066 827 455

e-mail: smeteva@abv.bg

СЪСТАВ НА КАТЕДРАТА

Име, презиме, фамилия

Стая

Вътрешен телефон

Имейл

Ръководител катедра

доц. д-р инж. Марин Йорданов Маринов

1133

066 827 296

marinov@tugab.bg

Техн. организатор

Снежина Христова Метева   

1322

2107A

066 827 343

066 827 455

smeteva@abv.bg

доц. д-р инж. Красимир Илиев Друмев 

2107

3112 

066 827 254

066 827 222

kid@tugab.bg

доц. д-р инж. Мариел Христов Пенев

3105

066 827 228

mpenev@tugab.bg

доц. д-р инж. Николай Александров Митев 

1112

066 827 363

mitev_n@tugab.bg

гл. ас. д-р инж. Борислав Цонев Стоянов

2506

066 827 246

b.stoyanov@tugab.bg

гл. ас. д-р инж. Соня Паскалева Илиева

2106

066 827 549

soni_pi@abv.bg

гл. ас. д-р инж. Добрин Ненчев Генов 

2102

066 827 291

dobgen@tugab.bg

гл. ас. д-р инж. Николай Панайотов Марчев

1112

066 827 363

mabak_bg@abv.bg

ас. Десислава Красимирова Ковачева

2508

066 827 570

dtu@abv.bg

ас. Петя Христофорова Даскалова

2102

066 827 291

petyad20@abv.bg

инж. Николай Иванов Дюлгеров 

2106

066 827 549

nicko67@abv.bg

Хонорувани преподаватели

проф. д-р Пенка Ангелинова Димитрова

2102 

066 827 291 

i2212d@abv.bg