Катедра „Индустриален дизайн и текстилна техника”

ИДТТ

Ръководител катедра:

доц. д-р инж. Борислав Стоянов

кабинет: 2506

тел.: 066 827 246

e-mail: b.stoyanov@tugab.bg

Технически сътрудник:

Снежина Христова Метева

кабинет: 1322, 2107A

тел.: 066 827 343; 066 827 455

e-mail:

Име, презиме, фамилия

Кабинет

Вътрешен телефон

Ел. поща

Ръководител катедра

доц. д-р инж. Борислав Стоянов

2506

066 827 246

b.stoyanov@tugab.bg

Техн. организатор

Снежина Христова Метева

1322

2107A

066 827 343

066 827 455

 

доц. д-р инж. Красимир Илиев Друмев 

2107

3112 

066 827 254

066 827 222

kid@tugab.bg

доц. д-р инж. Мариел Христов Пенев

3105

066 827 228

mpenev@tugab.bg

доц. д-р инж. Николай Александров Митев 

1112

066 827 363

mitev_n@tugab.bg

доц. д-р инж. Марин Йорданов Маринов

1133

066 827 296

marinov@tugab.bg

гл. ас. д-р инж. Соня Паскалева Илиева

2106

066 827 549

 

гл. ас. д-р инж. Добрин Ненчев Генов 

2102

066 827 291

dobgen@tugab.bg

гл. ас. д-р инж. Николай Панайотов Марчев

1112

066 827 363

 

ас. Десислава Красимирова Ковачева

2508

066 827 570

 

ас. Петя Христофорова Даскалова

2102

066 827 291

 

инж. Николай Иванов Дюлгеров 

2106

066 827 549

 

Хонорувани преподаватели

проф. д-р Пенка Ангелинова Димитрова

2102 

066 827 291