Студентски съвет при Технически университет – Габрово

Студентски съвет - Габрово

Адрес:

гр. Габрово, ул. Хаджи Димитър 4, кабинет 1015

тел.: 066 827 509

e-mail: vpenkovski@tugab.bg

Веселин Пенковски

Председател на Студентски съвет

при Технически университет – Габрово


Веселин Пенковски

бакалавърска специалност „Софтуерно и компютърно инженерство“

тел. 0888 300 970

имейл – vpenkovski@tugab.bg


Image

Секретар на Студентски съвет

при Технически университет – Габрово


Йорданка Иванова

специалност "Индустриален мениджмънт"

тел. 089 95 86 120

имейл - j.ivanova@tugab.bg


Студентски съвет 2023 – 2025 г.

Факултет „ЕЕ“

 1. Валери Пенчев - спец. АРКУС; 3курс;
 2. Денислав Марчев - спец. ПАЕ; курс 2;
 3. Владислав Ненчовски - спец. ЕЕ; курс 4;
 4. Кристина Георгиева - спец. КТКС; курс 1;
 5. Веселин Пенковски - спец. СКИ; курс 4;
 6. Кристина Сидорова - докторска програма КМС;

 

Факултет „МУ“

 1. Магдалена Матева - спец. КД; курс 2;
 2. Жесика Динчева - спец. ИТГС; курс 2;
 3. Кольо Данчев - спец. КТ; курс 3;
 4. Деница Митова - спец. Мехатроника; курс 3;
 5. Борис Петков - Док. програма МТМ;

 

Факултет „Стопански“

 1. Симона Георгиева - спец. СД; курс 2;
 2. Мирослав Райков - спец. СД; курс 3,
 3. Йорданка Иванова - спец. ИМ; курс 3;
 4. Ивелина Рангелова - спец. СУ; курс 2;

 

ТК-Ловеч

 1. Милка Иванова - спец. КСТ; курс 1;

Студентски новини