Бюра за прием на кандидатстудентски документи и ЦКПИ

ЦЕНТЪР ЗА КАНДИДАТСТУДЕНТСКА ПОДГОТОВКА И ИНФОРМАЦИЯ

(ЦКПИ) 

www. ckpi-bg.com, e-mail: info@ckpi-bg.com

 и национален телефон на ЦКПИ - 0879 120 471 за информация


Благоевград, ул. "С.Румянцев" № 2, Младежки дом /до джамията/, тел. 0887 886 012

Бургас,  бул. “Гладстон” № 47,  / Младежки културен център /, тел. 0888 759 750 и 0896 400 670

Варна, ул. "Христо Ботев"  № 1, /ЦИО „Вектор”/ , тел. 052 612 266

Видин,  ул.“Екзарх Йосиф І” № 17, ОУ ”Климент Охридски”, тел. 0887 327 768

Враца, бул." Демокрация"  № 6,  тел. 0886 981 155

Габрово,  ул. "Хаджи Димитър" № 4, Технически университет - Ректорат, тел.  0878 26 42 02  

Добрич, ул." България" № 1, /Централна кооперативна банка/,  офис 304, тел.  0899 298 593

Казанлък, ул. "Трапезица" № 6, /Литературно-художествен музей/ , тел. 0898 309 636

Кърджали, СОУ "Отец Паисий", тел: 0886 676 146

Пазарджик, ул. "Ген. Гурко” № 2, ет. 2., офис 1, "РАДИО СОТ", /бившата  Хебърстрой/, тел. 0899 672 674

Перник,  площад Кракра, Общински младежки дом, тел.  0898 344 258 

Пловдив, ул. „Цанко Дюстабанов" № 25, /сградата на Технически университет – филиал Пловдив /, тел. 0888 645 158

Разград, бул." Бели Лом" 56 вх.3, ет. 1,  Учебен център "Инфинити", / срещу магазин БИЛА/,  тел. 0894 370 069

Силистра,  ул."Атанас Янков" № 48, /учебен център "ФАВОРИТ"/,  тел. 0889 909 141 и тел. 0888 111 147

Сливен,  бул."Братя Миладинови" № 18,  / в сградата на Регионално управление на образованието/, тел. 0879 384 769

София, бул. "Кл. Охридски" № 2, Център за следдипломна квалификация към УНСС, кабинет 405, тел. 0899 808 816 

Стара Загора, ул. "Армейска" № 9,  / в сградата на Департамента за информация и повишаване квалификация на учители,  до Музикалното училище/, тел. 042 646 107  и тел. 0888 691 483

Хасково, ул. "Сан Стефано" № 3, Дом на техниката, ет. 3, офис 312,  тел. 0887 035 598  

Шумен, ул.  "Адам Мицкевич"  № 1, /в двора на НАП, срещу Младежкия дом/, тел. 0887 225 112 и 054 800 505

Ямбол, ул. "Цар Иван Шишман"  № 11 Б, ет. 1,  тел.  0886 853 731