Студентски живот

Студентски общежития и столове

За студентите на Технически университет – Габрово са осигурени съвременни битови условия в пет общежитията с 1200 легла, които заедно със студентските столове се управляват и стопанисват от “Студентски столове и общежития” ЕАД – Габрово. Те са предназначени за студентите, докторантите и специализантите в университета. Териториално повечето от тях са част от университетския учебен комплекс в квартал “Баждар”. Изграждането и обзавеждането на общежитията има за цел да предложат удобства адекватни на нуждите за продължаване на учебния процес извън аудиториите и пълноценен отдих на студентите.

При наличие на свободни места, легловата база се предоставя на принципа на хотелите.

Студентските столове към “ССО” осъществяват столовото хранене на учащите се в ТУ – Габрово. На ден тук могат да се хранят 2000 човека. Всяка година се определя държавната субсидия за поевтиняване на храната и режийните разноски за студентското столово хранене.

Университетски спортен клуб “Академик”

Технически университет – Габрово притежава и рационално използва богата спортна база. Университетски спортен клуб “Академик” съвместно с катедра “Физическо възпитание и спорт” и със Студентски съвет организират учебно-тренировъчен процес и състезателна дейност по 18 вида спорт. На широка популярност и високи резултати в състезания между университети от страната се радват отборите по баскетбол, волейбол, футбол, ръгби, хандбал, бадминтон, борба, лека атлетика, плуване, тенис на маса, тенис, фитнес, шах и др.

Извън територията на гр.Габрово Университетът разполага с добре оборудвани и поддържани бази за водомоторни спортове в с.Младен, ски в местността “Узана” и туризъм и в с.Потока.