Image

Прием на бакалаври

bachelor 1Уважаеми кандидат-студенти,

Запознайте се със специалностите за ОКС "БАКАЛАВЪР" за учебната 2020-2021 г., предлагани от Технически университет - Габрово.

Прием на магистри

master 2Уважаеми кандидат-студенти,

Запознайте се със специалностите за ОКС "МАГИСТЪР" за учебната 2020-2021 г., предлагани от Технически университет - Габрово.

Виртуална разходка на кандидатстудентски прием в ТУ-Габрово - 2020 / 2021 г.

Кандидатстудентски прием ТУ-Габрово  -  Виртуална разходка

Прием на докторанти

doctors 3Уважаеми кандидат-докторанти,

Запознайте се със програмите за ОНС "ДОКТОР" за учебната 2020-2021 г., предлагани от Технически университет - Габрово.

Прием на проф. бакалаври

tk lovech 4Уважаеми кандидат-студенти,

Запознайте се със специалностите за ОКС "ПРОФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР" за учебната 2020-2021 г., предлагани от Технически колеж - Ловеч.