Кандидатстудентски прием на ТУ-Габрово - 2024 / 2025 г.

Image

Прием в бакалавърски специалности

bachelor 1Уважаеми кандидат-студенти,

Запознайте се със специалностите за ОКС "БАКАЛАВЪР", предлагани от Технически университет - Габрово.

Прием в магистърски
специалности

master 2Уважаеми кандидат-студенти,

Запознайте се със специалностите за ОКС "МАГИСТЪР" предлагани от Технически университет - Габрово.

Прием в
докторски програми

doctors 3Уважаеми кандидат-докторанти,

Запознайте се с програмите за ОНС "ДОКТОР" предлагани от Технически университет - Габрово.

Прием на професионални бакалаври

tk lovech 4Уважаеми кандидат-студенти,

Запознайте се със специалностите за ОКС "ПРОФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР" предлагани от ТК - Ловеч.

Виртуална разходка на кандидатстудентски прием в ТУ-Габрово

Кандидатстудентски прием ТУ-Габрово  -  Виртуална разходка