Образователни услуги

1. Прием в университет на студенти и докторанти

2. Предоставяне на стипендии на студенти и докторанти

3. Разрешение за прекъсване на учебната година, поради частично продължаване на обучението в чуждестранен университет (към датата на плащане)

4. Разрешение за преместване в друго висше училище

 word    Заявление до Декан на факултет в ТУ-Габрово

 word    Заявление до Директора на ТК-Ловеч

 

5. Разрешение за преместване в друга специалност, от редовна в задочна форма на обучение във висше училище

 word    Заявление до Декан на факултет в ТУ-Габрово

 word    Заявление до Директора на ТК-Ловеч 

 6. Разрешение за преместване в друга специалност, от задочна в редовна форма на обучение във висше училище

 word    Заявление до Декан на факултет в ТУ-Габрово

 word    Заявление до Директора на ТК-Ловеч 

7. Издаване на удостоверение за допълнително обучение или специализация в различни форми за повишаване на квалификацията във висше училище

8. Издаване на свидетелство за професионално-педагогическа специализация във висше училище 

9. Издаване на свидетелство за професионално-квалификационна степен на педагогическите кадри във висше училище 

10. Издаване на свидетелство за успешно завършен подготвителен курс за специализирана и езикова подготовка по български език за чужденци - студенти, специализанти и докторанти 

11. Издаване на диплома за завършена образователно-квалификационна степен на висше образование и приложение към нея

 word    Обходен лист - ОКС "Бакалвър"/"Магистър" - редовна форма на обучение

 word    Обходен лист - ОКС "Бакалвър" /"Магистър" - задочна форма на обучение

 word    Обходен лист - ОКС "Професионален бакалвър"

12. Издаване на дубликат на диплома за завършена образователно- квалификационна степен на висше образование

 word    Заявление до Ректора на ТУ-Габрово 

13. Издаване на европейско дипломно приложение

 word    Заявление до Декан на факултет в ТУ-Габрово

 word    Заявление до Директора на ТК-Ловеч 

14. Издаване на свидетелство за професионална квалификация 

15. Издаване на свидетелство за професионално-педагогическа специализация

 16. Издаване на удостоверение за допълнително обучение или специализация 

 17. Издаване на академична справка на обучаващите се лица

 word    Заявление до Декан на факултет в ТУ-Габрово

 word    Заявление до Директора на ТК-Ловеч 

 18. Издаване на уверение на обучаващите се лица 

19. Издаване на диплома за удостоверяване на образователната и научна степен „доктор“ и научната степен „доктор на науките“ във висшите училища 

20. Признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища 

 

Електронна поща за предложения във връзка с услугите: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.