Двустранно сътрудничество

АЗЕРБАЙДЖАН

azerbaijan

 


Азербайджански технически университет

Хазарски университет


 

БЕЛАРУС

belarus

 


Могильовски държавен университет по хранително-вкусова промишленост


 

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

bosnia and herzegovina

 


Университет на Баня Лука

 

БРАЗИЛИЯ

bosnia and herzegovina

Университет на Сан-Каетану-ду-Сул (USCS)

ХЪРВАТИЯ

croatia

 


Университетски колеж по приложни науки и безопасност

Загребски университет


 

ЧЕХИЯ

croatia


Университет на Западна Бохемия

ГЕРМАНИЯ

germany

 


Университет за приложни науки – Франкфурт

Технически университет – Хамбург

Университет за приложни науки – Яде

Технически университет – Дармщадт

Университет за приложни науки – Митвайда

Университет за приложни науки – Шмалкалден


 

ГЪРЦИЯ

greece

 


Институт по технологии на Източна Македония и Тракия, кампус на Международен гръцки университет в Кавала

 

ИНДИЯ

greece

Институт по технологии (IVS) в Матура

ЯПОНИЯ

japan

 


Университет „Сейджо”


 

КАЗАХСТАН

kazahstan

 


Алматински Технологичен университет


 

 

КИРГИСТАН

kyrgyzstan

 


Киргизко-руски славянски университет

 

ЛАТВИЯ

latvia


Технически университет - Рига

Технологична академия – Резекне


 

МОЛДОВА

moldova

 


Технически университет на Молдова


 

ПОЛША

poland

 


Университет в Жешов

 

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЯ

macedonia

 


Международен славянски университет „Г.Р. Державин”

Университет „Гоце Делчев” – Щип

Университет „Св. Климент Охридски” – Битоля


 

РЕПУБЛИКА СЪРБИЯ

serbia

 


Бизнес академия – Нови Сад 

Висше електротехническо училище - Университет в Белград

"MB" Университет - Белград

Университет в Ниш


 

РЕПУБЛИКА ТУРЦИЯ

turkey

 


 Университет в Бартън 

Университет в Къркларели

Тракийски университет в Одрин


 

РУМЪНИЯ

romania

 


Университет „Константин Брънкуш”-Търгу – Жиу

Технически университет “Георге Асаки” –  Яш

Университет „Политехника“ –  Букурещ

Университет в Питещ


 

РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ

russian

 


Московски институт по енергетика

Санкт-Петербургски електротехнически университет „ЛЕТИ”

Владимирски държавен университет


 

ИСПАНИЯ

spain

 


Университет в Малага

 

УКРАЙНА

ukraine

 


Бердянски държавен педагогически университет

Бердянски университет по мениджмънт и бизнес

Национален технически университет на Украйна (Киевски политехнически университет „Игор Сикорски“)

Национален университет „Одеска морска академия“

Одески държавен университет по опазване на околната среда

Украинска инженерно-педагогическа академия

Сумски държавен университет

Луцки национален технически университет


 

УЗБЕКИСТАН

uzbekistan

 


Ташкентски държавен технически университет „Абу Райхан Беруни”