Двустранно сътрудничество

АЗЕРБАЙДЖАН

azerbaijan

 


Азербайджански технически университет

Хазарски университет


 

БЕЛАРУС

belarus

 


Могильовски държавен технически университет

Могильовски държавен университет по хранително-вкусова промишленост

Могильовски частен финансово-икономически институт “В. П. Ковальов”


 

БЕЛГИЯ

belgium

 


Колеж КаХо – Синт Лийвен


 

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

bosnia and herzegovina

 


Университет на Баня Лука

 

ХЪРВАТИЯ

croatia

 


Университетски колеж по приложни науки и безопасност


 

ГЕРМАНИЯ

germany

 


Университет за приложни науки – Франкфурт

Технически университет – Хамбург

Университет за приложни науки – Яде

Технически университет – Дармщадт

Университет за приложни науки – Митвайда

Университет за приложни науки – Шмалкалден


 

ГЪРЦИЯ

greece

 


Институт по технологии на Източна Македония и Тракия, кампус на Международен гръцки университет в Кавала

 

ЯПОНИЯ

japan

 


Университет „Сейджо”


 

КАЗАХСТАН

kazahstan

 


Каспийски държавен университет по технологии и инженеринг „Шахмардан Есенов”

 

КИРГИСТАН

kyrgyzstan

 


Киргизко-руски славянски университет

 

ЛАТВИЯ

latvia


Технически университет - Рига

Технологична академия – Резекне


 

МОЛДОВА

moldova

 


Молдовски държавен аграрен университет

Тирасполски междурегионален университет


 

ПОЛША

poland

 


Университет в Жешов

 

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЯ

macedonia

 


Международен славянски университет „Г.Р. Державин”

Университет „Гоце Делчев” – Щип

Университет „Св. Климент Охридски” – Битоля


 

РЕПУБЛИКА СЪРБИЯ

serbia

 


Бизнес академия – Нови Сад 

Висше електротехническо училище - Университет в Белград

"MB" Университет - Белград


 

РЕПУБЛИКА ЮЖНА АФРИКА

rsa

 

 


Ваалски технологически университет

 

РЕПУБЛИКА ТУРЦИЯ

turkey

 


 Университет в Бартън 

Университет в Къркларели

Тракийски университет в Одрин


 

РУМЪНИЯ

romania

 


Университет „Константин Брънкуш”-Търгу – Жиу

Технически университет “Георге Асаки” –  Яш

Университет „Политехника“ –  Букурещ


 

РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ

russian

 


Московски институт по енергетика

Руски държавен университет по туризъм и услуги

Санкт-Петербургски електротехнически университет „ЛЕТИ”

Московски държавен открит университет „В. С. Черномирдин”- филиал Махачкала, Дагестан

Владимирски политехнически колеж

Владимирски държавен университет


 

ИСПАНИЯ

spain

 


Университет в Малага

 

УКРАЙНА

ukraine

 


Бердянски държавен педагогически университет

Бердянски университет по мениджмънт и бизнес

Кременчугски държавен университет „Михаил Остроградски”

Национален технически университет на Украйна (Киевски политехнически университет „Игор Сикорски“)

Национален университет „Одеска морска академия“

Харковска академия за национална икономика „О.М. Бекетов“

Одески държавен университет по опазване на околната среда

Украинска инженерно-педагогическа академия


 

УЗБЕКИСТАН

uzbekistan

 


Ташкентски държавен технически университет „Абу Райхан Беруни”