Клипове

Катедра „Машиностроене и уредостроене“, специалност „Мехатроника“

Кандидатствайте в специалност “Мехатроника“. Очакваме ви!

 Специалност „Мехатроника“ е съобразена със световните тенденции в развитието на най-перспективните и иновативни области на инженерните науки, защото съчетава методите на механиката, електрониката и информационните компютърни технологии за създаване на машини от ново поколение. Студентите придобиват знания и умения в областта на механиката, електрониката, микропроцесорната техника, информатиката и компютърното управление. Обучението се реализира в Технологичния парк на ТУ-Габрово, оборудван с единствения в България стенд-симулатор. Завършилите успешно втори курс получават възможност за обучение в продължение на два семестъра в Университета за приложни науки – Шмалкалден, Германия и получават българска и немска диплома за висше образование.   

Технически университет - Габрово! Традиции, иновации и качество в инженерното образование!

Технически университет - Габрово! Традиции, иновации и качество в инженерното образование! Благодарение на инвестициите, направени в последните години Технически университет - Габрово е един от най-съвременните университети за подготовка на инженерни кадри. Университетът предлага още: директни контакти с бизнеса, възможност да получавате повече от една стипендия, научно развитие, бърза реализация на пазара на труда, мотивиран преподавателски състав. Изберете традициите, иновациите и качеството в инженерното образование! Бъдете част от успешните млади хора!

Катедра "Енергийна техника", специалност „Индустриални топлинни и газови системи“

Катедра "Енергийна техника", специалност „Индустриални топлинни и газови системи“ Катедра "Енергийна техника" подготвя висококвалифицирани инженери в областта на хидравликата и пневматиката, топлотехниката, топло и хидроенергетика, газоснабдяване и газова техника, енергийната ефективност и възобновяемите източници на енергия. Студентите от специалност „Индустриални топлинни и газови системи“ се обучават в новия център за компетентност „Интелигентни мехатронни, еко- и енергоспестяващи системи и технологии“, открит през ноември 2020 година. Техническия университет Габрово си сътрудничи с водещи фирми в енергетиката и предлага инженерно образование съобразено с новите технологии. Кандидатствайте в Технически университет – Габрово! Оказваме ви!

Катедра: „Електроснабдяване и електрообзавеждане“ в Технически университет – Габрово, специалност „ Електроенергетика и електрообзавеждане“

В Технически университет – Габрово може да изучавате една от най-съвременните специалности „Електроенергетика и електрообзавеждане“. Обучението се осъществява в съвременни лекционни зали и специализирани лаборатории. Ще получите знания и умения по електротехника и измервания, автоматизация, електроника, електрически машини и апарати, електрозадвижване, топлоенергетика, електрически централи, подстанции и мрежи, електротехнологии, осветителна техника, електроснабдяване, електрообзавеждане, техническа експлоатация, възобновяеми енергийни източници, енергетични технологии, релейна защита. Кандидатствайте в ТУ-Габрово! Очакваме Ви!

Катедра: „Индустриален дизайн и текстилна техника“, специалност „Компютърен дизайн“

Представяме Ви факултет „Машиностроене и уредостроене“ и една от най-новите и модерни специалност „Компютърен дизайн“. Специалността обхваща интересни дисциплини и с нея може да се реализирате навсякъде. Изберете Технически университет – Габрово! Кандидатствайте при нас! Очакваме Ви!

Катедра „Компютърни системи и технологии“, специалност „Компютърни системи и технологии“ и „Софтуерно и компютърно инженерство“

Те избраха Технически университет - Габрово защото:

  • университетът е място за вашето кариерно развитие. Тук ще срещнете нови приятелства и преживявания:
  • университетът разполага с модерна материална база и предоставя солидна подготовка за успешен старт на научна кариера.

Изберете Технически университет-Габрово! Кандидатствайте при нас! Очакваме Ви!

Катедра „Електроника“ в Технически университет-Габрово, специалност „Промишлена и автомобилна електроника“

Специалност „Промишлена и автомобилна електроника“ е една от най-новите специалности в Технически университет – Габрово, ориентирана към индустриални производствени и електротехнологични системи, зарядни станции за електромобили, захранващи източници на електротехнологии. Изберете качествено обучение, гарантиращо реализация на пазара на труда. Кандидатствайте в ТУ-Габрово! Очакваме Ви!

Катедра: Автоматика, информационна и управляваща техника“ в Технически университет- Габрово, специалност“ Автоматика, роботика и компютърни управляващи системи“

Изберете Технически университет - Габрово и изучавайте интересни специалности. Вижте специалността "Автоматика, роботика и компютърни управляващи системи", ориентирана към Индустрия 4.0 и предлагаща възможности за успешна професионална реализация. Кандидатствайте в Технически университет - Габрово! Очакваме Ви!

Кандидатстудентската кампания за 2021-2022 г. в Технически университет- Габрово

Кандидатстудентската кампания за 2021-2022 г. в Технически университет- Габрово стартира. Запознайте се с обучението в университета и важните срокове. Кандидатствайте при нас!

Факултет „Машиностроене и уредостроене“ в Технически университет- Габрово

Представяме Ви факултет "Машиностроене и уредостроене"! Факултетът предлага обучение по актуални специалности като: „Дизайн, техника и технологии в тектила“, „Компютърни технологии в машиностроенето“,„Мехатроника“, „Индустриални топлинни и газови системи“, „Технология на материалите и материалознание“ и „Компютърен дизайн“, търсени от работодателите и . На ваше разположение е уникално оборудване на световно ниво. Част от лабораториите се намират Технологичния парк на Университета и са оборудвани с техника на световно ниво.  В Технически университет - Габрово ще получите знания, ще се изградите като личности и специалисти. За Вашето успешно бъдеще изберете Технически университет - Габрово. Очакваме Ви!