Катедра "Енергийна техника", специалност „Индустриални топлинни и газови системи“

Катедра "Енергийна техника", специалност „Индустриални топлинни и газови системи“ Катедра "Енергийна техника" подготвя висококвалифицирани инженери в областта на хидравликата и пневматиката, топлотехниката, топло и хидроенергетика, газоснабдяване и газова техника, енергийната ефективност и възобновяемите източници на енергия. Студентите от специалност „Индустриални топлинни и газови системи“ се обучават в новия център за компетентност „Интелигентни мехатронни, еко- и енергоспестяващи системи и технологии“, открит през ноември 2020 година. Техническия университет Габрово си сътрудничи с водещи фирми в енергетиката и предлага инженерно образование съобразено с новите технологии. Кандидатствайте в Технически университет – Габрово! Оказваме ви!