График на учебния процес

График на учебния процес за учебната 2022/2023 г.

ОКС "БАКАЛАВЪР" и ОКС "ПРОФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР"

ОКС "МАГИСТЪР”


 График на учебния процес за учебната 2021/2022 г.

ОКС "БАКАЛАВЪР" и ОКС "ПРОФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР"

ОКС "МАГИСТЪР”