Съобщение за стартираща кампания за отпускане на еднократна парична помощ

money

 УВАЖАЕМИ СТУДЕНТИ,

СТАРТИРА КАМПАНИЯ ЗА ОТПУСКАНЕ НА ЕДНОКРАТНА ПАРИЧНА ПОМОЩ

ПЕРИОД

ОТ 15.12.2021 г. ДО 20.01.2022 г.

 

  1. Помощи за Ковид19 - Майки и бащи
  2. Помощи за Ковид19 - Бакалавър
  3. Помощи за Ковид19 - Магистър
  4. Помощи за Ковид19 - Проф. бакалавър - ТК-Ловеч
  5. Помощи за Ковид19 - с доходи