Кампания стипендии по ПМС № 90/2000 г. за летен семестър на 2022/2023 учебна година

money

1. График на кампанията

2. Правила за стипендии

3. Искане-декларация за кандидатстване за стипендия /да се вписва GSM и e-mail /

4. Декларация, че майката не е студентка /при подаване на документи от студент-баща на дете до 6г. възраст/

5. Декларация за липса на доходи /при безработни/

6. Декларация за потвърждаване на обстоятелства за отпускане на стипендия /за студенти без 2-ма родители, студенти и родители с ТЕЛК, майка /баща с дете до 6 г. - при кандидатстване за същата стипендия при следващ семестър /

7. Размери на стипендии