Кампанията за предоставяне на стипендии по пмс № 90/2000 г. през зимния семестър на учебната 2021/2022 година

ГРАФИК

Дейност

Срок

Период на прием на документи за стипендия

29 септември - 12 октомври 2021 г.

Начало на подаване на документи за стипендии

29 септември 2021 г.

Край на подаване на документи за стипендии

12 октомври 2021 г. включително

Място на подаване на документи за стипендии

Стая № 1015, Учебен корпус № 1

Време на подаване на документи за стипендии

от 15.00 ч. до 17.00 ч.

Период за допълване на документи и възражения

от 13.10.2021 г. до 15.10.2021 г.

Публикуване на класирането

20  октомври 2021 г.

Място на публикуване

www.tugab.bg - Секция стипендии и табло за стипендии в УК - 3

Период на документите за брутен доход

от 01.03.2021 г. до 31.08.2021 г.

Краен срок на представяне на  IBAN

22 октомври 2021 г.

Срок за изплащане на стипендиите

до 05 ноември 2021 г.