Кампания стипендии по ПМС № 90/2000 г. за летен семестър на 2022/2023 учебна година

money

1. График на кампанията

2. Правила за стипендии

3. Искане-декларация за кандидатстване за стипендия /да се вписва GSM и e-mail /

4. Декларация, че майката не е студентка /при подаване на документи от студент-баща на дете до 6г. възраст/

5. Декларация за липса на доходи /при безработни/

6. Декларация за потвърждаване на обстоятелства за отпускане на стипендия /за студенти без 2-ма родители, студенти и родители с ТЕЛК, майка /баща с дете до 6 г. - при кандидатстване за същата стипендия при следващ семестър /

7. Размери на стипендии

8. Списъци на подалите документи - само за информация - ТОВА НЕ Е КЛАСИРАНЕ!


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Уведомяваме студентите, че публикуваните списъци за стипендии за летен семестър на учебната 2022/2023 година НЕ СА КЛАСИРАНЕ!

Те са само за информация какво трябва да се допълни. Студентите могат да получат повече информация на телефон: 066 827241.

  • Студенти с посочена забележка: „висок доход“, „липсват документи“, „липсва уверение“ „детето е с навършени 6 години“ няма да могат да участват в класиране.
  • Студенти с посочена забележка „липсващи документи“ и липсващ „IBAN“ е необходимо в срок до 19.04.2023 г. включително да представят необходимите документи или IBAN в стая № 3108 - Ректорат или по куриер на адрес:

Технически университет-Габрово

5300 гр. Габрово,

ул. „Хаджи Димитър“ № 4,

Комисия по стипендии.