Съвет на настоятелите на Технически университет - Габрово

Председател:

  • инж. Николинка Хинкова - Член на борда на директорите на "Мехатроника" АД

Членове:

  • инж. Олег Стоилов - Председател на Управителния съвет на Търговско -промишлена палата – Стара Загора
  • инж. Пламен Панчев - Изпълнителен директор в Тракия икономическа зона
  • инж. Трифон Трифонов – Главен инженер на "Аркус" АД
  • инж. Христо Ковачев - Управител на "Стемо" АД
  • инж. Калоян Иванов – Управител на AMK Задвижваща и управляваща техника
  • инж. Николай Петров - Управител на "Хамбергер България" ЕООД 
  • инж. д-р Десислава Колева – главен експерт в отдел „Проекти и икономическо развитие“, Община Габрово