Катедра "Комуникационна техника и технологии"

КТТ

Ръководител катедра:

доц. д-р инж. Красен Киров Ангелов

кабинет: 

тел.: 

e-mail: 

Организатор - учебна работа:

Цветелина Иванова Петкова

кабинет: 2206

тел.: 066 827 522;

e-mail: ktt@tugab.bg

Име, презиме, фамилия

Кабинет

Вътрешен телефон

Ел. поща

Ръководител катедра

доц. д-р инж. Красен Киров Ангелов

2304

066 827 388

066 827 522

murry@tugab.bg

Организатор - учебна работа:

Цветелина Иванова Петкова

2206

066 827 522;

0878 630 015

ktt@tugab.bg

проф. д-р инж. Станимир Михайлов Садинов 2206 066 827 202  

доц. д-р инж. Боян Димитров Карапенев

2303

066 827 415

bkarapenev@tugab.bg

доц. д-р инж. Ивелина Стефанова Балабанова

2202

066 827 375

 

гл. ас. д-р инж. Георги Иванов Георгиев

2202

066 827 375

 

гл. ас. инж. Христина Светославова Стойчева

2208

066 827 203

 

гл. ас. д-р инж. Мирослав Бориславов Томов

2204

066 827 414

 

aс. инж. Николай Петков Манчев

2216

066 827 550

 

инж. Иван Христов Патев - инженер катедра

2212

066 827 511