Заплащане на семестриална такса

За записване за летен семестър на учебната 2021-2022 г. е необходимо  студентите да изпратят на е-mail адреса на съответната факултетна канцелария или да представят на място в съответната факултетна канцелария документ за внесена семестриална такса за обучение, заплатена по един от следните начини:

Този начин на заплащане на семестриалната такса е бърз, удобен и без заплащане на допълнителни такси за обслужване. Заплащането се извършва чрез дебитна или кредитна карта след регистрация  на съответния студент, в която се посочва специалността, курса на обучение и факултетния номер. Заплатената сума се верифицира от Технически университет-Габрово, чрез което се ограничават възможностите за грешки, а студентът може да проследи процеса.

При този начин на заплащане на семестриалната такса е необходимо студентите да изпратят екранна снимка на История на поръчката, когато е приключена.

(телефон за връзка: 066 827 432 – инж. Мартин Христов) 

  • по банков път;

Банкова сметка на ТУ-Габрово

ДСК ЕАД - Габрово

IBAN: BG83STSA93003110006000

BIC: STSABGSF

При този начин на заплащане е необходимо студентите да изпратят на е-mail адреса на съответната факултетна канцелария копие или снимка на документа за платена семестриална такса. Като основание за заплащане се посочва факултетен номер, ЕГН и трите имена на студента.

  • на място в касата на ТУ-Габровосграда Ректорат, стаи 3108 и 3115А до 16 ч.