Катедра "Компютърни системи и технологии"

КСТ

Ръководител катедра:

доц. д-р Делян Генков

e-mail: dgenkov@tugab.bg

стая: 3307
тел.: 066 827 597

Технически сътрудник:

Цветелина Николаева Иванова

e-mail: tsveti_iv@tugab.bg

стая: 3308
тел.: 066 827 209

СЪСТАВ НА КАТЕДРАТА