Обслужващи звена

ksp 2020

Финансово-счетоводен отдел

Име и длъжност Кабинет Телефон Е-mail

Финансов мениджър

Мирослава Гугушева

3208 066 827 270 gugusheva@tugab.bg

Зам. гл. счетоводител

Даниела Иванова Радева

3110 066 827 218 dradeva@tugab.bg
София Данева Дунева  3110 066 827 218 sbajeva@tugab.bg
Маринела Радославова Коева  3110 066 827 218 m.koeva@tugab.bg
Албена Иванова Бачийска  3110 066 827 218 a.bachiyska@tugab.bg
Йорданка Маринова Димкова-Казакова  3111 066 827 239 jkazakova@tugab.bg
Милена Асенова Мандичева 3120 066 827 289 mmandicheva@tugab.bg
Кристина Нивелинова Яръмова 3120 066 827 289 kyaramova@tugab.bg

Каса

Росица Христова Донева

 

3107

 

066 827 217

 

donewa@tugab.bg