Обслужващи звена

ksp 2020

Сектор "Учебна дейност"

Ръководител "Учебна дейност"

инж. Даниела Тодорова Ранковска

Стая: 3122

Тел.: 066 801 219, 066 827 219

E-mailrank_@abv.bg


 

Инспектор

инж. Райна Славилова Гутева

Стая: 3124

Тел.: 066 827 229

E-mailrajna@tugab.bg


 

Инспектор

инж. Елена Тодорова Атанасова

Стая: 3124

Тел.: 066 827 350

E-mailelite66@abv.bg


 

В отдела се извършва:

  • планиране, организация и управление на учебния процес;
  • подготовка на графици на учебния процес за всяка учебна година, графици за изпитните сесии, разписи за занятията по семестри;
  • подготовка и организация на кандидат-студентската кампания;
  • планиране и отчитане на годишната учебна натовареност на преподавателския състав (щатни и хонорувани);
  • обработка на статистически данни за студентите от редовно и задочно обучение;
  • администрира и доразработва автоматизирана система "Факултет";
  • разработва и поддържа автоматизираната система "Учебен отдел", която включва модулите: "Учебни планове", "Специалности", "Специализации", "дисциплини", "Преподаватели", "Катедри", "Зали", "Изпитни сесии", "Студент", "стипендии", "Учебна натовареност на преподавателите по катедри и факултети".