Клипове

Факултет „Машиностроене и уредостроене“ в Технически университет- Габрово

Представяме Ви факултет "Машиностроене и уредостроене"! Факултетът предлага обучение по актуални специалности като: „Дизайн, техника и технологии в тектила“, „Компютърни технологии в машиностроенето“,„Мехатроника“, „Индустриални топлинни и газови системи“, „Технология на материалите и материалознание“ и „Компютърен дизайн“, търсени от работодателите и . На ваше разположение е уникално оборудване на световно ниво. Част от лабораториите се намират Технологичния парк на Университета и са оборудвани с техника на световно ниво.  В Технически университет - Габрово ще получите знания, ще се изградите като личности и специалисти. За Вашето успешно бъдеще изберете Технически университет - Габрово. Очакваме Ви!

Катедра „Комуникационна техника и технологии“, специалност „ Комуникационни технологии и киберсигурност“ и „Дигитална администрация“

Добре дошли в катедра "Комуникационна техника и технологии". В Технически университет - Габрово ще получите иновативно обучение, отговарящо на динамиката и предизвикателствата пред инженерните науки. Тук може да получите нови знания и да разчитате на професионализма на преподавателите.

Изберете Технически университет-Габрово. Очакваме Ви!