Катедра: Автоматика, информационна и управляваща техника“ в Технически университет- Габрово, специалност“ Автоматика, роботика и компютърни управляващи системи“

Изберете Технически университет - Габрово и изучавайте интересни специалности. Вижте специалността "Автоматика, роботика и компютърни управляващи системи", ориентирана към Индустрия 4.0 и предлагаща възможности за успешна професионална реализация. Кандидатствайте в Технически университет - Габрово! Очакваме Ви!