Катедра „Компютърни системи и технологии“, специалност „Компютърни системи и технологии“ и „Софтуерно и компютърно инженерство“

Те избраха Технически университет - Габрово защото:

  • университетът е място за вашето кариерно развитие. Тук ще срещнете нови приятелства и преживявания:
  • университетът разполага с модерна материална база и предоставя солидна подготовка за успешен старт на научна кариера.

Изберете Технически университет-Габрово! Кандидатствайте при нас! Очакваме Ви!