На добър час през новата академична 2023/2024 г.

На 18 септември Технически университет-Габрово отбеляза началото на академичната година. В присъствието на заместник-кмета на Община Габрово – госпожа Невена Минева и инж. Калоян Иванов, член на университетското настоятелство първокурсниците и студентите на Университета бяха приветствани от Ректора – проф. д-р Илия Железаров.

Проф. Железаров благодари на новоприетите студенти за избора да продължат своето образование в Технически университет- Габрово. Ректорът напомни за добрите образователни традиции на Университета, за новите инициативи, за модерните лаборатории в технологичния парк и за всички възможности, които стоят пред студентите. Проф. Железаров пожела на всички студенти и преподаватели една ползотворна, успешна и запомняща се академична година.

Госпожа Невена Минева се обърна към присъстващи със съвета „да използват пълноценно времето в Университета“. Заместник - кметът на Община Габрово пожела на студентите да изпълнят Университета с живот и дейност, а трите стълба образование, научни изследвания и бизнес да изградят модерно и още по-ефективно взаимодействие.

Сърдечно „Добре дошли“ към първокурсниците отправи господин Калоян Иванов от името на съвета на настоятелите на Технически университет – Габрово. Господин Иванов пожела ползотворна работа, реализирани проекти и инициативи и воля за нови постижения.

Студентите бяха приветствани и от инж. Веселина Стефанова – председател на Студентски съвет към ТУ-Габрово.

След тържественото откриване на академичната година студентите от всички специалности получиха подробни указания за организацията на учебния процес от обучаващите катедри.