Технически университет - Габрово! Традиции, иновации и качество в инженерното образование!

Технически университет - Габрово! Традиции, иновации и качество в инженерното образование! Благодарение на инвестициите, направени в последните години Технически университет - Габрово е един от най-съвременните университети за подготовка на инженерни кадри. Университетът предлага още: директни контакти с бизнеса, възможност да получавате повече от една стипендия, научно развитие, бърза реализация на пазара на труда, мотивиран преподавателски състав. Изберете традициите, иновациите и качеството в инженерното образование! Бъдете част от успешните млади хора!