Катедра „Машиностроене и уредостроене“, специалност „Мехатроника“

Кандидатствайте в специалност “Мехатроника“. Очакваме ви!

 Специалност „Мехатроника“ е съобразена със световните тенденции в развитието на най-перспективните и иновативни области на инженерните науки, защото съчетава методите на механиката, електрониката и информационните компютърни технологии за създаване на машини от ново поколение. Студентите придобиват знания и умения в областта на механиката, електрониката, микропроцесорната техника, информатиката и компютърното управление. Обучението се реализира в Технологичния парк на ТУ-Габрово, оборудван с единствения в България стенд-симулатор. Завършилите успешно втори курс получават възможност за обучение в продължение на два семестъра в Университета за приложни науки – Шмалкалден, Германия и получават българска и немска диплома за висше образование.