Студентски съвет при Технически университет – Габрово

Студентски съвет - Габрово

Адрес:

гр. Габрово, ул. Хаджи Димитър 4, кабинет 1015

тел.: 066 827 509

e-mail: tugab_ss@abv.bg

Image

Председател на Студентски съвет

при Технически университет – Габрово


инж. Веселина Стефанова

докторска програма „Светлинна техника и източници на светлина“

тел. 088 24 74 250

имейл – v.stefanova@tugab.bg


Image

Секретар на Студентски съвет

при Технически университет – Габрово


Йорданка Иванова

специалност "Индустриален мениджмънт", курс 2

тел. 089 95 86 120

имейл - j.ivanova@tugab.bg


Студентски съвет 2021 - 2023 г.

От факултет "Електротехника и електроника"

 1. инж. Веселина Стефанова – докторска програма СТИС
 2. Радостин Стефанов- спец. АРКУС, курс 3
 3. Александър Македонски - спец. АРКУС, курс 2
 4. Валери Пенчев – спец. АРКУС, курс 2
 5. инж. Пламен Ташев – докторска програма КМС

 

От факултет "Машиностроене и уредостроене"

 1. Борислава Каракочева - спец. КД, курс 4
 2. Ипек Юсеинова - спец. МУ, ОКС Магистратура
 3. Йоана Петрова – спец. КД, курс 3
 4. Лилко Лилов - спец. ДТТТ, курс 3
 5. Пламен Илиев – спец. ДТТТ, курс 3

От факултет „Стопански“

 1. Тони Николов - спец. Стопанско управление, курс 2
 2. Йорданка Иванова - спец. ИМ, курс 2
 3. Добромир Комитски – спец. СД, курс 4
 4. Иванела Петрова – спец. СД, курс 2
 5. Мирослав Райков – спец. СД, курс 2

 

От Технически колеж - Ловеч

 1. Иванета Макавейска – спец. КСТ, курс 2

Студентски новини