ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

Излезе юнският брой на „Известник“

Izvestnik 06.2021От печат излезе юнският брой на университетското издание – вестник „Известник“.

Акцент е провеждането на кандидатстудентската кампания 2021 – 2022 г. и интервю със заместник-ректора по учебната дейност проф. д-р инж. Анатолий Александров.

Отразено е събитието с участието на еврокомисаря Мария Габриел, на което в Пловдив бяха открити 20 научни лаборатории по проекта „Център за компетентност „Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии“, в който Технически университет – Габрово е водеща организация.

В темата „Габровци и техният стремеж към новите технологии“ младият предприемач Светослав Матеев споделя как Габрово може да се превърне в „умен град“ с помощта на супермодерната апаратура в Технопарка на ТУ.

Отделени са и четири страници за отбелязването на Деня на светите братя Кирил и Методий 24 май и постиженията на академичната общност.

Тези и други новини – само на страниците на „Известник“!

Линк към новия брой: 

https://www.tugab.bg/images/vestnik/84.pdf   

Линк към старите броеве на вестника: 

https://www.tugab.bg/documents/universitetski-vestnik-izvestnik

Добрата новина: Иновативни лаборатории в провинциален технопарк – интервю на проф. Железаров в предаването Запазената марка Марио Гаврилов

tv1В предаването 'Запазената марка Марио Гаврилов' по ТВ1  на 17 юни 2021 година проф. Железаров представи ултрамодерните лаборатории на Технологичния парк  на Технически университет – Габрово.

„Габрово има традиции в областта на мехатрониката и чистите технологии, което е и основната насока за развитие на града и промишлеността. Благодарение на инвестициите на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ изградените лаборатории са оборудвани със скъпа апаратура, а връзката с бизнеса е директна. Така в Технологичният парк могат да се извършват услуги за бизнеса.  Ключовата дума в създаването на техпарка е партньорство. Трудно ми е да разкажа за 1-2 лаборатории, тъй като уникалните лаборатории са най-малкото 10".

Проф. Железаров присъства на официалната церемония по откриване на ЕВРОПА ДИРЕКТНО Габрово

eurapa directly

Днес, Габровската търговско – промишлена палата официално откри структура на Европейския център ЕВРОПА ДИРЕКТНО. ЕВРОПА ДИРЕКТНО Габрово работи от 2009 година и е добре познат в Габровска и Ловешка области с дейността си. Сега, за пети пореден път, екипът получи висока оценка и Габровска търговско-промишлена палата ще продължи да бъде партньор на  Европейската комисия за извършване на дейности за периода 2021-2025 г. Целта на новото поколение центрове ЕВРОПА ДИРЕКТНО е българските граждани да имат още по-лесен и пряк достъп до информация за ЕС, да укрепят важната връзка между институциите и гражданите, независимо къде живеят те.

Екипите на центровете ще помогнат да се обясни как Европа се бори с пандемията от COVID-19, ще стимулират възстановяването чрез информация за плана NextGenerationEU , ще се насърчават зеления и цифровия преход. Сред основните приоритети на ЕВРОПА ДИРЕКТНО ГАБРОВО за информиране и ангажиране на гражданите от Габровска и Ловешка област  за дългосрочните предизвикателства пред Европа: устойчивостта на околната среда; инвестициите и структурните реформи за стимулиране на научните изследвания и иновациите; цифровизацията, подобряване на достъпа до финансиране, премахване на пречките в бизнес средата.

Гости на церемонията бяха представители на Представителството на ЕК в България, Бюрото на Европейския парламент, Кметът на Община Габрово и Зам. Областният управител на Област Габрово

Проф. Железаров поздрави госпожа Михнева и екипа, получил висока оценка от Европейската комисия и подчерта, че това е най-дълго реализирания проект без прекъсване, в който ТУ-Габрово е партньор. Благодарение на успешното сътрудничество между двете институции ежегодно се организира и студентската научна сесия, в която Европейския информационен център „Европа директно“ предоставя специална награда за доклад с европейска тематика. Проф. Железаров подчерта, че дългогодишното партньорство между ТУ-Габрово и ЕВРОПА ДИРЕКТНО ГАБРОВО има достатъчно добра основа за развитие, което е предпоставка и за реализиране на нови инициативи.

Приемът в ТУ-Габрово започна! Очакваме Ви!

priemОт 14 юни до 29 юни 2021 г. Технически университет – Габрово приема кандидатстудентски документи за участие в класиранията за заемане на места по държавна поръчка и платена форма на обучение. Записването на новоприетите студенти, ОКС „бакалавър“, за учебната 2021 -2022 г. става в Кандидатстудентския офис, сграда Библиотека на Технически университет – Габрово


 

Приетите студенти представят при записването си следните документи:

1. комплект документи за записване на новоприети студенти (по об­ра­зец). Купува се от книжарницата в сграда Библиотека.

2. документ за внесена семестриална такса (държавна поръчка или платена форма) за обучение (като основание за заплащане се посочват входящ номер, получен при кандидатстването, ЕГН и трите имена на студента);

3. копие и оригинал на диплома за средно образование;

4. копие на лична карта;

5. нотариално заверен документ при промяна на имената;

6. четири снимки – с формат за паспорт;

7. документ, даващ основание за освобождаване или намаляване на семестриалната такса за обучение.

 


Изберете най-предпочитаната от Вас специалност, гарантираща Ви знания, умения и последваща професионална реализация. Доверете се на традициите, иновациите и качественото инженерно образование

Виртуално може да разгледате материалната база, съвременните лаборатории и технологичния парк на ТУ-Габрово. 

За повече информация: