ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

Технически университет – Габрово ще бъде домакин на Международна научна конференция „ Мехатроника, еко и енергоспестяващи системи и технологии“, Габрово` 23

org 77bbf5823392259e 1602085034000Технически университет – Габрово ще организира първата международна научна конференция по проект BG05M2OP001-1.002-0023 Център за компетентност „Интелигентни мехатронни, еко- и енергоспестяващи системи и технологии“. Събитието ще се проведе на 21.05.2023 г. – 23.05.2023 г. в технологичния парк на Университета. Учени от България и чужбина ще представят своите научни разработки в научните области на проекта BG05M2OP001-1.002-0023 Център за компетентност "Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии".

Повече информация за изискванията към структурата на докладите и регистрация за конференцията може да бъде намерена на сайта на проект Център за компетентност „Интелигентни мехатронни, еко- и енергоспестяващи системи и технологии“ .

Втора работна среща на Европейската мрежа на иновативни висши учебни заведения

UP_20_let-13.jpg

Европейската мрежа на иновативните висши учебни заведения, създадена по егидата на еврокомисар Мария Габриел проведе втора работна среща в Университет – Приморска, Словения. За по-малко от година Европейската мрежа от иновативни университети се превърна в динамична общност, обединяваща образованието и иновациите. През декември 2021 г. на Срещата на върха по въпросите на образованието и мрежата, мрежата представи 10 препоръки, насочени към подпомагане създаването на стартъпи, иновативни методи на обучение, подкрепа за жените предприемачи и създаване на регионални иновационни долини.

Визия, конкретни идеи и мултидисциплинарност са в основата на подхода на работата на мрежата, в която членуват 38 европейски университета – 28 от тях са номинирани от министерствата на държавите – членки на ЕС и 10 университета са номинирани от Европейската комисия. В рамките на втората работна среща стартира изпълнението на препоръките за изграждане на лаборатории за обучение и инкубатори, както и надграждане на иновативните методи на преподаване. Идеите и работата на мрежата бяха представени на еврокомисар Мария Габриел.

Технически университет – Габрово е член на престижната мрежа и ще вземе участие в работата на трите фокус групи, с цел насърчаване на иновациите в образованието.

Работната среща на членовете на европейската мрежа включваше посещение на Центъра за върхови постижения INNORENEW. Центърът е пример как чрез обединяването на иновациите и образованието се насърчава предприемаческия дух и новаторството на студентите. Работната среща съвпадна с 20 годишнината на Университет – Приморска, а проф. Железаров връчи поздравителен адрес на ректор Klavdija Kutnar.

 

 

 

Обявиха третото издание на конкурса „Наука с бъдеще“

Science with a Future

Фондация „Америка за България“ обяви третото издание на конкурса „Наука с бъдеще“. Тази година на фокус са биотехнологиите, изкуственият интелект и умните технологии.

В надпреварата с проектни предложения могат да се включат изследователи, учени и инженери на възраст между 16 и 40 години, които имат идеи с приложна насоченост и потенциал за внедряване в практиката до три години.

Ще се търсят разработки в областта на биотехнологиите, изкуствения интелект, интернет на нещата, преносими устройства за следене на здравни показатели, интелигентни системи за управление в градска и в домашна среда, иновативни технологии за здравеопазване, околна среда, достъпност на хора с увреждания и други.

Одобрените проекти могат да получат финансиране между 5 000 и 25 000 лева.

Крайният срок за подаване на кандидатури е 15 май 2023 г. до 23:59 часа чрез интернет страницата на конкурса.

Въпроси по условията за участие могат да се задават до 14:00 часа на 4 април 2023 г. на посочения в конкурсната страница имейл. Отговори ще бъдат предоставени на разяснителен уебинар, който ще се проведе на 6 април 2023 г. във фейсбук профила на Фондацията.

„Америка за България“ работи в партньорство с български организации за укрепване на частния сектор и свързаните с това демократични институции в страната. В областта „Бизнес, предприемачество и технологии“ Фондацията си сътрудничи с професионални организации, университети, изследователи и представители на бизнеса, които се стремят да развиват жизнена предприемаческа среда и да прилагат съвременни практики.

Пълните условия на поканата и формуляр за кандидатстване можете да намерите на www.us4bg.org.

*По информация на Фондация „Америка за България“

150 г. от рождението на Пенчо Семов: Отблясъци на миналото или уроци по предприемачество

Cvetelina Gankova TU SSNИзкачвам се по стълбите към аудиторията и мисълта ми е ангажирана с предстоящата лекция по предприемачество. Първата за тази специалност. Всяко начало е вълнуващо, защото заставането пред студентската публика е като представление на сцена. Искаш да спечелиш вниманието и интереса на зрителите и да съумееш да им предадеш онова послание, което не се открива в учебната литература, но дава заряд и импулс за следване на избрания път в търсене на личната формула за изява и успех. Вместо да говоря за световните имена в бизнеса, решавам да представя личността на един българин – предприемач, оставил ярка следа с живота си, със съграденото, създаденото и постигнатото като цялост във времето на две епохи, една личност, докосната от Твореца, Създателя – личността на Пенчо Семов.

КОЙ Е ПЕНЧО СЕМОВ?

Предприемач, надживял времето си, визионер с поглед в бъдещето, благодетел, родолюбец, патриот – това са само част от определенията за този изключителен човек. И в мой стил решавам да разкажа историята на една необикновена личност с намерението да внуша на студентите, че историята е „наука за бъдещето“, защото нейните поуки следва да бъдат асимилирани, изучени и превърнати в стимул за трезво отношение към съвременните реалности. А в духа на академичната етика горещо препоръчвам на аудиторията систематичното изследване на д-р Красимира Чолакова за него – книгата „Пенчо Семов. Успехът“.

Годината 1919 е злокобна и съдбоносна за България. Тогава в Париж държавите – победителки в Първата световна война – Великобритания, Франция, САЩ и техните съюзници от Антантата – подготвят мирните договори. България се оказва в лагера на победените и това обстоятелство я поставя в неизгодна позиция. Претенциите на балканските партньори на Съглашението са териториални и финансови. Румънската страна настоява за отнемане на Северна и Южна Добруджа, Гърция застава зад исканията си да запази териториите в Източна и Западна Тракия, а нововъзникналото Кралство на сърби, хървати и словенци претендира западната граница между двете държави да се премести от 20 до 70 км навътре в българската територия. Размерът на репарациите в полза на победителите трябва да възлиза на 12 млрд. златни франка. Покриването на тези искания поставят под съмнение нормалното функциониране на българската държава и те остават без последици. Подписаният на 27 ноември 1919 г. Ньойски мирен договор отнема от България Северна и Южна Добруджа, Македония и Западните покрайнини, Западна и Беломорска  Тракия.  Държавата е задължена да изплати на победителките 2 млрд. и 250 млн. златни франка, както и голямо количество въглища, едър и дребен рогат добитък, железопътни вагони и др. Въпреки всичко България запазва границите си от преди Балканската война (1912 г.) До голяма степен заслуга за това има габровецът Пенчо Семов.  Той дарява 300 000 златни лева на двама католически свещеници – единият директор на колежа „Св. Августин“ в Пловдив, а другият – преподавател в същото училище, за да лобират в защита на българската кауза пред представителите на Великите сили. В резултат на тяхната дейност претенциите  към България са смекчени и държавата ни губи по-малко територии. Без този акт днес южната ни граница щеше да се простира до Стара планина, а цялата територия на юг от Балкана  щеше да бъде гръцка. Намалена е сумата и на българските репарации. Дейността на Пенчо Семов го превръща в истински родолюбец, патриот, защитник и благодетел на България,  в един невероятен човек.