ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

Кандидатстудентска кампания за 2022-2023 г. в Технически университет- Габрово

ksp22 23

В Технически университет – Габрово стартира кандидатстудентската кампания за академичната 2022/2023 г.

За всички млади хора, които искат да станат част от традициите, иновациите и качеството в образование, Технически университет -Габрово предлага 17 бакалавърски специалности. Запознайте се с възможностите за обучение и посетете нашата Интернет страница.

Повече информация, с кои оценки от държавните зрелостни изпити се кандидатства може да намерите тук.

Вижте и по-важните срокове за предварителните и редовните  кандидатстудентски изпити тук.

Технически университет-Габрово Ви очаква!


Заповед на ректора на ТУ-Габрово от 11.02.2022 г. във връзка с извънредната епидемична обстановка

logo tu

ЗАПОВЕД

№ З-01-47

гр. Габрово, 11.02.2022 год.

На основание на чл.32, ал.1, т.1 от Закона за висшето образование,

 

 

НАРЕЖДАМ:

 

 

  1. В периода 14.02.2022 г. – 31.03.2022 г. се забранява влизането в УК 2 и УК 2А, а влизането в УК 1 е позволено само в делнични дни от 08.00 часа до 17.00 часа.
  2. Всички преподаватели с работно място в УК 2 и УК 2А, които в посочения в т.1 период не могат да изпълняват трудовите си задължения от разстояние - в дома си или от избрано от тях друго помещение извън работното им място, използвайки необходимото технологично оборудване, да представят доклад до декана на съответния факултет за осигуряване на работно място в УК 3 – Ректорат.
  3. Всички служители с работно място в УК 2 и УК 2А, които в посочения в т.1 период не могат да изпълняват трудовите си задължения от разстояние - в дома си или от избрано от тях друго помещение извън работното им място, използвайки необходимото технологично оборудване, да представят доклад до ръководител АСС за осигуряване на работно място в УК 3 – Ректорат.

 Заповедта да се доведе до знанието на Заместник-ректори, Главен секретар, Декани,  Ръководители на катедри, Ръководител АСС, Финансов мениджър, Председател на Студентски съвет, преподаватели, служители, студенти и докторанти.

/П/

Проф. д-р инж. ИЛИЯ ЖЕЛЕЗАРОВ

РЕКТОР ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ- ГАБРОВО

Покана за младежка дискусия „Кои са устойчивите лидери?“ в град Габрово (онлайн)

Gabrovo Youth event 0802 site

 

На 8 февруари 2022 година от 10:30 часа онлайн ще бъде проведена младежка дискусия „Кои са устойчивите лидери?“. Домакин на събитието е Технически университет – Габрово.  

Каним младите хора от местната общност на онлайн дискусия за предизвикателствата и за да получат пълна и обективна информация, както и здравословна доза критично мислене, които да подпомогнат осъзнатия им избор и активно включване в обществения живот на тяхната общност.

По време на дискусията младежите ще търсят актуални примери за устойчивото лидерство и как да ги разпознаем, последваме или възпитаме техните качества и у бъдещите поколения.


Информация за събитието във фейсбук.

Линк за включване в събитието

Първи випуск устойчиви млади лидери от академия "SustainAbilities" – ТУК.

Повече за инициативата може да разберете на: www.leadersforanewbeginning.org

На фейсбук страницата на инициативата: ТУК

Повече за фондация „Каузи“ – www.kauzi.org

Фейсбук страница на фондация „Каузи“ - ТУК

Повече за Технически университет – Габрово: ТУК


Лектори:

д-р Марина Стефанова е специалист по корпоративна социална отговорност, квалифициран за работа в мултикултурна и трансгранична среда. Тя вярва в устойчивото развитие на пазарите и обществата и иска да бъде част от по-голяма кауза. Търси решения на сложни проблеми и не само би могла да представлява успешно само една от заинтересованите страни, но и да внесе цялостна позиция на баланс в диалога между различни участници при каузи с по-широка обществена значимост.

Понастоящем, Марина е главен асистент в Стопански факултет на Софийски университет, консултант по програмата „Бизнес за резултати“ на УНИЦЕФ в България и председател на Българската асоциация на специалистите по корпоративна социална отговорност (БАКСОС). Създател и директор на мултимедийната информационно-образователна програма „CSR AdviceBox“ на фондация „Каузи“

д-р Жюстин Томс е дигитален номад и един от интернет пионерите в България. Университетски преподавател, сериен онлайн предприемач, автор на книги – специализира в областта на дигиталните медии и комуникации, и посвещава професионално времето си за да образова, насърчава и оказва поддръжка на хората със заложби в тези области.

Дискусията е част от инициатива „Лидери за ново начало“ с подкрепа от страна на Посолството на Франция.

Лекция пред академичната общност "НОВИТЕ МЕНИДЖМЪНТ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА В ДИГИТАЛНА СРЕДА"

Във връзка със ЗРАС и Чл. 62 от Правилника за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в Технически университет – Габрово

 

Лекция

пред академичната общност

на тема:

НОВИТЕ МЕНИДЖМЪНТ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА В ДИГИТАЛНА СРЕДА

ще изнесе

доц. д-р инж. Нели Иванова Николова

 

Лекцията ще се проведе на 31.01. 2022 г.  от 10.00 часа в средата на MS TEAMS, като линк за включване към събитието може да намерите тук.