ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

Еврокомисарят по Иновации, научни изследвания, култура, образование и младеж пристига на работно посещение в Габрово

maira gabriel

На 25 март, петък, Мария Габриел еврокомисар по Иновации, научни изследвания, култура, образование и младеж пристига на работно посещение в Габрово. В рамките на визитата си госпожа Габриел ще се срещне с кмета на града, с ректора на Техническия университет и с ръководителя на Регионалния иновационен център „Амбициозно Габрово“. Ще бъде разгледан Технологичният парк към Техническия университет, който включва общо 18 лаборатории, изградени по проекти за центрове за компетентност и върхови постижения в сферата на квантовите технологии, цифровизацията, големите данни и енергоспестяващите системи и технологии.

По-късно еврокомисарят ще разгледа „Дома на хумора и сатирата“, където ще и бъде представена идеята за създаване на Филиал „Център за съвременно изкуство „Кристо и Жан - Клод“ към Музея.

В рамките на работното посещение от 11.30 часа в библиотеката на Технически университет-Габрово ще се проведе среща - дискусия с представители на академичната общност, студенти, преподаватели, местни иновативни компании и културни институции на тема „Европейските фондове в подкрепа на образованието, научните изследвания, иновациите, културата и младежките инициативи“.

Технически университет – Габрово беше домакин на регионалния кръг на състезанието „Мога и зная как“

elemeksНа 18.03.2022 г. в Технически Университет – Габрово се проведе регионалният кръг на Националното състезание по приложна електроника „Мога и зная как“, организирано от търговска верига „Елимекс“ в партньорство с Технически Университет – Габрово и ПТГ „д-р Никола Василиади“ гр. Габрово. Традиционно състезанието включва два етапа: проверка на теоретичната подготовка – решаване на тест с въпроси, свързани с електронната техника и практическа реализация на принципна електрическа схема със запояване на елементи върху фабрична печатна платка, а също така включване и настройване. Състезанието се провежда в две възрастови групи – I възрастова група (9 и 10 клас) и II възрастова група (11 и 12 клас), като право на участие имат отборите, класираните на първите шест места във всяка възрастова група от проведените училищни кръгове. Във всяка възрастова група участват по шест отбора, състоящи се от двама състезатели. В двете възрастови групи взеха участие общо 24 състезатели. Представени бяха отбори от следните професионални училища: ПТГ „д-р Никола Василиади“ – гр. Габрово; ПГМЕТ „Ген. Иван Бъчваров“ – гр. Севлиево; ПГ „проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Видин; СПГЕ „Джон Атанасов“ – гр. София; ПГАВТ „А. С. Попов“ – гр. София; НПГПТО „М. В. Ломоносов“ – гр. София; ПГ по електротехника и автоматика - гр. София; ПГ по телекомуникации – гр. София и ПГ по механоелектротехника – гр. Ловеч.

В първата възрастова група (9 и 10 клас) отборът на Професионална гимназия по механоелектротехника „Ген. Иван Бъчваров“ гр. Севлиево зае първо място, а на второ място се класира Софийска професионална гимназия по електроника „Джон Атанасов“ – гр. София. Във втората възрастова група (11 и 12 клас) първото място спечели отборът на Професионална гимназия „ проф. д-р Асен Златаров“ гр. Видин, а на второ място се класира Професионална гимназия по аудио, видео и телекомуникация „ А. С. Попов“ гр. София. Класираните на първо и второ място отбори ще продължат в националния кръг на състезанието. Отличените отбори и състезатели получиха грамоти и предметни награди, осигурени от Технически Университет – Габрово, ПТГ „д-р Никола Василиади“ гр. Габрово и търговска верига „Елимекс“. Всички участници в състезанието получиха удостоверения за прием в Технически университет – Габрово по избрана от тях специалност. След края на състезанието участниците и ръководителите на отбори посетиха специализирани лаборатории в катедрите от факултет „Електротехника и електроника“ и специализираните лабораторни комплекси, намиращи се на територията на Технологичния парк на ТУ– Габрово.

Нов брой на в. „Известник“

87 Izvestnik 02.2022От печат излезе февруарският брой на университетското издание – вестник „Известник“.

Акцент е новият договор за сътрудничество между Технически университет – Габрово и Българска академия на науките за развитие на образователни програми, научни изследвания и съвместни проекти.

Отразени са най-важните моменти от международната научна конференция „Унитех“ 2021, както и предстоящите инициативи по отбелязването на 35-годишнината на програма „Еразъм+“.

В рубриката „Не е скучно да си инженер“ вестникът препечатва интервю с инж. Николинка Хинкова – председател на Настоятелството на Техническия университет и негов възпитаник, а също член на борда на директорите на „Мехатроника“ АД.

Отделено е място за резултатите от благоустройствените дейности в парка до „Интеграла“, които бяха реализирани по програма „Красива България“.

Тези и други новини – само на страниците на „Известник“!

Линк към новия брой: 

https://www.tugab.bg/images/vestnik/87.pdf

Линк към старите броеве на вестника: 

https://www.tugab.bg/novini/universitetski-vestnik-izvestnik

Заповед на ректора на ТУ-Габрово от 18.03.2022 г. във връзка с извънредната епидемична обстановка

logo tu

ЗАПОВЕД

№ З-01-106

гр. Габрово, 18.03.2022 г.

На основание на чл.32, ал.1, т.1 от Закона за висшето образование,

 

 

НАРЕЖДАМ:

 

  1. Всички лекции, семинарни и лабораторни упражнения на студенти, редовна форма на обучение - ОКС „бакалавър“, ОКС „професионален бакалавър“ и ОКС „магистър“ за учебната 2021/2022 година – летен семестър, да се провеждат присъствено в съответствие с Разпис на учебния процес, считано от 4 април 2022 г.
  2. Защити на дипломни работи и дисертации, държавни, семестриални и конкурсни изпити могат да се провеждат присъствено или в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии.
  3. Влизането в УК 1, УК 2 и УК 2А да се извършва в часовия диапазон от 08.00 часа до 17.00 часа.
  4. При планирани учебни занимания след 17.00 часа и/или в почивни дни да се подава информация за това от ръководителите на катедри в сектор „Учебна дейност“ една седмица преди съответните занятия, за да се осигури достъп до учебните зали и лаборатории.

    Заповедта да се доведе до знанието на Заместник-ректори, Главен секретар, Декани, Директор ТК - Ловеч, Ръководители на катедри, Ръководител АСС, Финансов мениджър, Председател на Студентски съвет, Управител на студентско общежитие, Управител на ССО ЕАД – клон Габрово, преподаватели, служители, студенти и докторанти.

 Настоящата заповед да се публикува на електронната страница на Университета.

            /П/

Проф. д-р инж. ИЛИЯ ЖЕЛЕЗАРОВ

РЕКТОР ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ- ГАБРОВО