ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

Над 150 компании търсят нови попълнения за работните си и стажантски позиции по време на Национални дни на кариерата 2022

Gabrovo 01Форумът ще се проведе в гр. Габрово на 12-и април 2022 в Технически университет.

На 12-и април от 10:00ч. в Технически университет стартира форум „Национални дни на кариерата“. До 14:00 ч. студенти и млади специалисти ще имат възможност да се срещнат на живо с представителите на водещи работодатели в гр. Габрово и да разберат повече за техните свободни работни и стажантски позиции, за работата в компанията, да се информират за пазара на труда и да натрупат опит с интервюта.

За първи път от началото на пандемията огромен брой – над 150 компании-изложители са заявили участие във форум Национални дни на кариерата. Събитията се провеждат в 5 академични града (София, Пловдив, Варна, Габрово и Русе), а отделно от живите събития вече се проведе и виртуален ден. Шанс да намерят нова работа или стаж във водеща българска или международна компания имат студенти и млади специалисти от всички области на бизнеса.

След форума в гр. Габрово Национални дни на кариерата за тази година приключва с присъственото събитие в гр. Русе на 14 април 2022 - Русенски университет „Ангел Кънчев“.

Участието във форума е напълно безплатно за кандидатите, необходима е единствено предварителна регистрация.

 

Повече за Национални дни на кариерата можете да научите на сайта на събитието или като се свържете с екипа на HR компания и кариерен сайт JobTiger на: events@jobtiger.bg или 0884 086 003  и 0882 364 456.

За събитието и партньорите:

Организатор на форума е компанията за комплексни HR услуги JobTiger. Бронзов спонсор е Infineon.

Партньори:
JobTiger.tv, HR Industry, Министерство на образованието и науката, Агенция по заетостта, Община Пловдив, Община Русе, Община Габрово, Тракия икономическа зона, Русенски университет „Ангел Кънчев“, Технически университет – Габрово, Баристо, Таткова градина, Аз мога – тук и сега, Лидер.бг, сп. Мениджър, ISIC International student identity card, 9Academy, b2b Media, Кариери, София Fantasy, Майнатаун, Международна награда на херцога на Единбург, Legion Run.

Състезание по „Приложна електроника“

IMG 4529a0e527690bf335e910179e37009d VНа 05.04.2022 г. от 14.00 часа в Технически университет - Габрово се проведе първият кръг на националното състезание между курсанти и студенти по „Приложна електроника“, организирано съвместно от Националния военен университет „Васил Левски“ и търговска верига „Елимекс“. Състезанието се проведе на територията на катедра „Електроника“ в лаборатория 2211А. Участие взеха единадесет студента от специалностите: „Автоматика, роботика и компютърни управляващи системи“, „Електроенергетика и електрообзавеждане“, „Комуникационни технологии и киберсигурност“, „Промишлена и автомобилна електроника“ и „Софтуерно и компютърно инженерство“ при факултет „Електротехника и електроника“. Състезанието беше открито от Декана на факултета проф. д-р инж. Звездица Ненова. Участниците бяха поздравени от ръководителите на катедрите от факултета и от представителите на търговска верига „Елимекс“.

Състезанието включваше изработване на практически модел на базата на печатна платка и елементи, след което се извърши пускане и настройване на модела. В журито участваха инж. Детелина Иванова - представител на търговска верига „Елимекс“ и доц. д-р инж. Продан Проданов - от страна на ТУ-Габрово. Оценяването на студентите беше извършено по следните критерии: спазване на технологията на монтаж на електронните елементи, технологията на запояване, измерване и избор на електронните елементи и описание на технологичния процес. Максималният сбор точки от всички компоненти е равен на 100. Класирането оглавиха студентите:

- I място – Симеон Славков, студент от специалност „Електроенергетика и електрообзавеждане“, 2 курс,  редовна форма на обучение, с резултат общо 99 точки;

- II място – Тодор Бойчев, студент от специалност „Промишлена и автомобилна електроника“, 1курс, редовна форма на обучение, с резултат общо 97 точки;

- III място – Драгомир Маринов, студент от специалност „Автоматика, роботика и компютърни управляващи системи“, 1 курс, редовна форма на обучение, с резултат общо 96 точки.

Състезателите получиха грамоти и предметни награди, осигурени от Технически университет – Габрово, както и грамоти и ваучери за покупки от търговска верига „Елимекс”. Класираните на първо и второ място студенти ще участват във втория национален кръг, който ще се проведе на 12.05.2022 г. в Националния военен университет „Васил Левски“ - Велико Търново.

Пожелаваме успех на нашите представители!

Програма за финансиране на младежки инициативи – първо повикване април 2022

mcОбщина Габрово изпълнява проект „Възможност за изява на младите хора - създаване на младежки център в Габрово“, който се финансира чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г. Целта му е да се създаде Младежки център в Габрово, чрез който да се предлагат комплексни услуги, отговарящи на високи стандарти за младежка работа и същевременно на нуждите и желанията на младите хора, а именно младежи между 15 и 29 години. Предвижда се реконструкция на комплекса на летния театър в Габрово чрез извършване на необходимите строително-монтажни работи и закупуване и инсталиране на оборудване и обзавеждане. Инициативи и дейности се реализират по основни направления: „Младежко лидерство" ,  „Култура и творчество", „Спорт и активности“, „Природа и екология“ и "Здраве и благополучие".

Дейностите се реализират в партньорство с норвежкия Университетски колеж за зелено развитие и Технически университет – Габрово. Двете институции ще работят за насърчаване на международното сътрудничество и обмена на добри практики, за предоставяне на информация относно възможностите за младежко включване, кариерно ориентиране и участие в различни инициативи.

НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ, ПОДБОР И КРИТЕРИИ ЗА НАБИРАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ

В бюджета на проекта са предвидени средства в размер на 80 000 лева, които да бъдат насочени към реализирането на младежки инициативи по направленията „Младежко лидерство" ,  „Култура и творчество", „Спорт и активности“, „Природа и екология“ и "Здраве и благополучие" със срок за осъществяване до април 2024 г.

Разработването, предлагането и оценяването на младежките инициативи ще се осъществи по следния регламент:

 1. ЦЕЛ НА ПРОГРАМАТА

Сред предизвикателствата и една от основните цели на програмата е въвличането на младите хора в процеса на създаването на Младежки център Габрово, вземането на решения за развитието на Община Габрово и увеличаване на степента на участието им в местната общност. Реализираните от тях инициативи ще бъдат съобразени с основните принципи на Съвета на Европа.

 1. ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ

Младежките инициативи могат да бъдат предлагани от:

 • Индивидуално – физически лица на възраст между 15 и 29 години от област Габрово;
 • Екипно – неформална група от млади хора от 15 до 29 години от област Габрово.
 1. НЕДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ

Младежките инициативи не могат да бъдат предлагани от:

 • НПО;
 • Общински и държавни институции;
 • Образователни институции.

3. НАПРАВЛЕНИЯ И ПРИОРИТЕТИ

3.1. Младежките инициативи трябва да бъдат в следните направления:

 • Младежко лидерство - Младите хора чертаят хоризонтите на нашето бъдеще!

Важни приоритети за нас са гражданско образование и медийна грамотност, взаимодействие с формалното образование и публичните органи; отстояване на гражданските права и възможности за развитие на младите хора; развитие на умения; активен младежки диалог; младежки онлайн активизъм и др.

 • Култура и творчество – Творчеството е начин да изразим пълноценно себе си!

Използването на различни направления на културата и творческите активности за ангажиране, развитие и изява на таланти (театър, музика, танц и др.)

 • Спорт и активности - Спортът ни учи на дисциплина, себеуважение и отговорност!

Кампании и  инициативи, насочени към младите хора за здравословен, природосъобразен и активен начин на живот.

 • Природа и екология - Природата може без човек, но човек не може без нея.

Сред приоритетите в това направление са биоземеделие, екология, енергийна ефективност и др.

 • Здраве и благополучие - Здравето ни прави силен екип от уверени млади хора!

Инициативи, свързани със здравословното хранене, семейното планиране, сексуалното здраве и др.

       3.2. Недопустими инициативи:

 • Финансирани от други източници;
 • Стартирали преди подаване на предложението;
 • Дейности с политическа и религиозна насоченост.

3.3. Дейностите трябва да се реализират на територията на община Габрово.

 1. ДОПУСТИМОСТ НА РАЗХОДИТЕ

        Разходите по реализиране на младежките инициативи трябва да отговарят на следните условия:

 • Да обезпечават закупуването на материали, консумативи, транспортни разходи и хранителни продукти;
 • Да обезпечават популяризирането на инициативата (брошури, плакати, покани, публикации).
 1. НЕДОПУСТИМОСТ НА РАЗХОДИТЕ
 • Разходи за възнаграждения на организация и изпълнение на младежката инициатива;
 • Разходи за изплащане на хонорари;
 • Разходи за закупуване на ДМА (техника, обзавеждане, оборудване);
 • Разходи за наем на зали и помещения.
 1. УСЛОВИЯ ЗА ФИНАНСИРАНЕ

        5.1. Максималният размер на финансиране на една младежка инициатива е до 2500 лева

        5.2. Финансирането се изразява в обезпечаване на разходите за реализиране на младежката инициатива, съобразно условията за допустимост. Участниците не получават пряко парични средства за реализиране на одобрените инициативи. Предоставят се, заложените в бюджета, материали. Представител на екипа на Младежки център Габрово съдейства в процеса на реализиране на инициативите.

 1. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИНИЦИАТИВАТА
 • Инициативата да се реализира с активното участие на млади хора на доброволен принцип;
 • Да има ясно определена цел и конкретни дейности за постигането й;
 • Да посочва конкретен резултат;
 • Дейността да е с обществена значимост;
 • Да се реализира на територията на община Габрово;
 • Дейностите по предложенията да не са финансирани от друг източник.
 1. ОЦЕНКА НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА ЗА МЛАДЕЖКИ ИНИЦИАТИВИ

7.1. Сформиране на комисия от 2-ма представители на Младежки център Габрово, 1 представител  на Община Габрово и 2-ма представители на ученическите съвети в Габрово.

        7.2. Оценка на публиката чрез гласуване във Фейсбук страницата на Младежки център Габрово

 1. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА ЗА МЛАДЕЖКИ ИНИЦИАТИВИ
 • Кандидатът да отговаря на условията за допустимост – 5 т.
 • Попълнени са всички части на формуляра за кандидатстване – 5 т.
 • Предложението съответства на минимум една от посочените приоритетни насоки за реализиране – 5 т.
 • Предложението съдържа допустими разходи – 5 т.
 • Младежката инициатива е с обществена значимост и отговаря на принципите на равенство, законосъобразност и демократичност – 5 т.
 • Оценка на публиката – пет от предложенията, събрали най-много гласове на публиката получават допълнителни 5 т.

Скала за оценяване по критерии от 0 до 5 точки

Обща максимална оценка по посочените критерии 130 точки

Не се финансират инициативи, оценени с по-малко от 70 точки.

 1. НАЧИН НА КАНДИДАТСТВАНЕ
 • Предложенията за младежки инициативи се подават чрез електронен формуляр за кандидатстване, линк към който е качен в секция „Младежки център“ на сайта на Община Габрово, както и на Фейсбук страницата на Младежки център Габрово;
 • Предложения могат да бъдат подавани и в мобилното приложение за идеи bg;
 • Предложенията могат да бъдат подавани в срок до 15 май 2022 г. вкл.;
 • Формулярът за кандидатстване се попълва на български език, точно и подробно се описва как да бъдат изпълнени целите на инициативата и какъв ще бъде резултатът от нея;
 • Срок на изпълнение на инициативите до 15 декември 2022 г.

За повече информация: Златка Калинова – младежки работник, тел. 0889 777 688, имейл yc@gabrovo.bg

Дни на кариерата 2022 – място за среща на студенти от ТУ-Габрово и бизнеса

274688947 4178397108929810 4419464753795511274 n

 

На 12 април 2022 г., от 10.00 часа Технически университет - Габрово отново ще бъде мястото, в което ще могат да си направят среща студентите, търсещи реализация на наученото в университета и бизнеса, който, за да се развива, търси своите нови специалисти, които да управляват съвременните системи, процеси и машини.

Организатор на ежегодния кариерен форум Национални дни на кариерата 2022 е JobТiger, а Технически университет – Габрово е партньор и домакин на събитието.

21-то издание на Национални дни на кариерата ще даде възможност за живи срещи и интервюта между работодателите и търсещите работа.

До този момент 21 компании от различни сфери на икономиката са заявили участието си. Повече информация участниците може да намерите ТУК.

В рамките на пролетното издание на националните дни на кариерата ще се проведе и ден на отворените врати в Технологичния парк на Технически университет – Габрово. Студенти и гости ще могат да се запознаят с лабораториите и възможностите за реализиране на изследвания и приложни разработки за бизнеса.