Такси за кандидатстване и обучение - платена форма - ОКС "Бакалавър"

Учебна 2023-2024 г.

І. Такси за кандидатстване за учебната 2023-2024 г. - 50 лв. за първи изпит и 30 лв. за всеки следващ.

Такса за участие в кандидатстудентска кампания и класиране с признаване на оценка от държавен зрелостен изпит – 50 лв.

ІІ. Семестриални такси за обучение за учебната 2023/2024 г.:

 

Шифър

Професионално направление, специалност

Редовна форма на обучение

Задочна форма на обучение

3.4

Социални дейности

   
 

Социални дейности

1146

642

3.7

Администрация и управление

 

 

 

Стопанско управление

914

548

 

Публична администрация

-

548

5.1

Машинно инженерство

   
 

Компютърни технологии в машиностроенето

1738

856

 

Мехатроника

1738

856

 

Индустриални топлинни и газови системи

1738

856

 

Дизайн, техника и технологии в текстила

1738

856

5.2

Електротехника, електроника и автоматика

   
 

Автоматика, роботика и компютърни управляващи системи

1706,5

845,5

 

Електроенергетика и електрообзавеждане

1706,5

845,5

 

Промишлена и автомобилна електроника

1706,5

845,5

5.3

Комуникационна и компютърна техника 

   
 

Комуникационни технологии и киберсигурност

1622,5

817,5

 

Компютърни системи и технологии

1622,5

817,5

 

Софтуерно и компютърно инженерство

1622,5

Няма задочна форма на обучение

5.6

Материали и материалознание

 
 

Технология на материалите и материалознание

1612

814

5.13

Общо инженерство

   
 

Индустриален мениджмънт

1759

863

 

Компютърен дизайн

1759

Няма задочна форма на обучение

 

Техническа безопасност

1759

Няма задочна форма на обучение

OPNOIR black alumni black Nis black dmoodle black ppp broadcast black