Университетска библиотека

Работно време

От понеделник до петък :  8.00 -17.00 ч.

kandidat studenti

Контакти

5300 Габрово
ТУ – Габрово
Университетска библиотека
ул. „Хаджи Димитър” 4

library@tugab.bg

Функции, дейности и услуги

katalojnaПодпомагане на учебния процес и научно-изследователската работа.                                 

Обслужване на преподаватели, служители, студенти от всички образователни степени на Университета и външни читатели.

История на библиотеката

1964 г. – Създава се библиотеката към Висшия общотехнически задочен институт Габрово. Комплектуван е първоначалният книжен фонд от 3100 тома научна, техническа, педагогическа и методична литература.