Контактна информация за ЦСДК

 

Име
Стая Телефон
E-mail
Директор
доц. д-р инж. Димитрина Коева 3105

066 827 228 

 
Tехнически организатор СДК и ПО
Теодора Иванова Узунова 3104

066 827 228

csdk@tugab.bg
Лаборатория Cisco-Systems
 доц. д-р инж. Делян Георгиев Генков 3308 066 827 209 dgenkov@tugab.bg
Ръководител на МПС 3104 066 827 228  
Инструктори 3105 066 827 228