Център за следдипломна квалификация организира и провежда курс за обучение на водачи на мпс категория „В”

 

driving course

 

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ГАБРОВО

ЦЕНТЪР ЗА СЛЕДДИПЛОМНА КВАЛИФИКАЦИЯ

 

ОРГАНИЗИРА И ПРОВЕЖДА

 

 

І.ОБУЧЕНИЕ НА ВОДАЧИ НА МПС КАТЕГОРИЯ „В”.

Необходими условия и документи:

1. Навършени 17 години и девет месеца

2.Диплома от завършено минимум средно образование

3.Копие от лична карта

4.Снимка паспортен формат

Цена 750 лв. 

За студенти на ТУ – Габрово предлагаме отстъпка

 

 

ІІ. ЕДНОГОДИШНО (12 МЕСЕЦА)  ОБУЧЕНИЕ ЗА „ПРЕПОДАВАТЕЛ – ИНСТРУКТОР ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ВОДАЧИ НА МПС”

Необходими Документи:

1.Копие на дипломата за завършено висше образование.

2.Лична карта.

3.Свидетелство за управление на МПС.

Оригиналите се носят за сверяване и след проверката се връщат

4.Актуално свидетелство за съдимост.

5.Медицинско свидетелство за работа, което да доказва, че е годен да упражнява професията.

6.Медицинско свидетелство от психиатричен кабинет.

7. 2 снимки паспортен формат.

Таксата е 1500 лв., която може да се внася разсрочено в рамките на обучението.

За информация: понеделник – петък  от 9.00 ч. – 16.00 ч. 

тел.: 087 86 27 051

Заявление и необходимите документи се подават в Ректората на ТУ – Габрово - стая  3104

 


 

Заплащането се извършва по банков път по сметка

Технически Университет – Габрово

IBAN: ВG83SТSА93003110006000

           Основание за плащане:

ЦСДК – Курс – Инструктори

DSC 1003 DSC 1009