Записване на новоприети студенти, ОКС „бакалавър“

phpw0ufbt 800x


Записването на новоприетите студенти, ОКС „бакалавър“, за учебната 2022-2023 г. става:

 ONLINE ЗАПИСВАНЕ ЗАПИСВАНЕ НА МЯСТО