Студентска научна сесия 2023

Image

Уважаеми студенти,

участвайте със вашата научна разработка в ежегодишната Студентската научна сесия, която ще се проведе на 20.10.2023 г. в Технически университет – Габрово.

Докладите ще се приемат на e-mail: sns@tugab.bg в срок до 08.10.2023 г.

Докладите се представят във формат Word, като минималният брой страници за доклад са 4, а максималният - 6.

Всеки автор има право да участва в СНС с до два доклада.

Участниците спечелили първите три места от всеки факултет печелят парична награда.

УЧАСТИЕТО Е БЕЗПЛАТНО!

Изтеглете макетен файл.

Програма

20 октомври 2023, петък

10.00 – 10.30   Регистрация на участниците (Университетска библиотека, заседателна зала)

 10.30 – 11.00  Откриване на Студентската научна сесия’2023

(Университетска библиотека, фоайе)

 11.00 – 14.30  Заседания по секции:

  • Секция „Електротехника и електроника” – Ректорат, зала 3312;
  • Секция „Машиностроене и уредостроене” – Ректорат, заседателна зала 3216;
  • Секция „Стопански науки” - Университетска библиотека, заседателна зала.

15.00  Закриване на Студентска научна сесия 2023, Университетска библиотека, фоайе

  • Награждаване на отличените доклади 

Студентската научна сесия 2023 се провежда със съдействието на “ЕВРОПА ДИРЕКТНО Габрово” и Териториална организация на научно-техническите съюзи - Габрово