Такси за кандидатстване и обучение - държавна поръчка - ОКС "Бакалавър"

Учебна 2023-2024 г.

І. Такси за кандидатстване за учебната 2023 - 2024 г. - 50 лв. за първи изпит и 30 лв. за всеки следващ.

Такса за участие в кандидатстудентска кампания и класиране с признаване на оценка от държавен зрелостен изпит - 50 лв.

ІІ. Семестриални такси за обучение за учебната 2023 - 2024 г.: 

 

Шифър

Професионално направление, специалност

Редовна форма на обучение

Задочна форма на обучение

3.4

Социални дейности

   
 

Социални дейности

375

Няма обучение по държавна поръчка

3.7

Администрация и управление

 

 

 

Стопанско управление

350

Няма обучение по държавна поръчка

5.1

Машинно инженерство

   
 

Компютърни технологии в машиностроенето

400

400

 

Мехатроника

400

400

 

Индустриални топлинни и газови системи

400

400

 

Дизайн, техника и технологии в текстила

400

400

5.2

Електротехника, електроника и автоматика

   
 

Автоматика, роботика и компютърни управляващи системи

400

400

 

Електроенергетика и електрообзавеждане

400

400

 

Промишлена и автомобилна електроника

400

400

5.3

Комуникационна и компютърна техника 

   
 

Комуникационни технологии и киберсигурност

400

400

 

Компютърни системи и технологии

400

400

 

Софтуерно и компютърно инженерство

400

Няма задочна форма на обучение

5.6

Материали и материалознание

 
 

Технология на материалите и материалознание

400

400

5.13

Общо инженерство

   
 

Индустриален мениджмънт

400

400

 

Компютърен дизайн

400

Няма задочна форма на обучение

 

Техническа безопасност

400

Няма задочна форма на обучение

OPNOIR black alumni black Nis black dmoodle black ppp broadcast black