Награда за млад учен Danubius 2024

young science

Президентството на Дунавската конференция на ректорите (DRC - Danube Rectors' Conference) и Институт за Дунавския регион и Централна Европа (IDM - Institute for the Danube Region and Central Europe) предлагат две възможности за студенти и млади изследователи:

  • „Наградата за млад учен Danubius 2024“

Създадена е с Федералното министерство на образованието, науката и изследванията на Австрия. Наградата има за цел да подчертае научната работа и таланта на младите изследователи и да подобри видимостта на научната общност в Дунавския регион. 14-те спечелили млади учени ще бъдат наградени със сумата от 1350 евро.

Номинацията трябва да бъде издигната от самата институция, крайният срок е 3 май 2024 г. в 23:59 CEST.

Повече подробности можете да намерите на следния линк:

  • Лятното училище за регионално сътрудничество под надслов „Losing the Momentum? The Western Balkans and the Complexity of Today's World ”

Интензивната едноседмична програма се провежда в Сараево, Босна и Херцеговина, от 16 до 22 юли 2024 г.

Участниците ще имат възможност да споделят резултатите от своите изследвания и да ги публикуват в научното списание „Der Donarum” („Дунавски регион”). Всички разходи по участието се поемат от организаторите.

Крайният срок за кандидатстване е 31 май 2024 г.

Допълнителна информация за лятното училище можете да намерите на следния линк.