Средношколско състезанието „Енергетика“

На 12.04 и 13.04.2024 г. от в Технически университет – Габрово за втора поредна година се проведе средношколско състезанието „Енергетика“. В него взеха участие 28 ученици в 9 отбора от  НПТГ „Шандор Петьофи“-гр. Разград, ПГЕЕ „Мария Кюри“-гр. Сливен, ПГМЕТ-гр. Плевен, ПГ,,Проф. д-р Асен Златаров“-гр. Димитровград, ПГТТ „Атанас Димитров“-гр. Нова Загора, ПГ „Васил Димитров“-гр. Мадан,  ПГМЕТ  „Ген. Иван Бъчваров“- гр. Севлиево, ПГЕЕ-гр. Пловдив и  ПТГ „Д-р Никола Василиади"- гр. Габрово. Състезанието се проведе с любезното съдействие на АЕЦ “Козлодуй“ ЕАД, Сдружение „Национален комитет на България в Световния енергиен съвет”, Търговско промишлена палата Стара Загора, Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране – Габрово, Териториалната организация на научно техническите съюзи – Габрово.

Състезанието бе открито от Заместник Ректор „Учебна дейност“ - доц. д-р инж. Пламен Цанков, а като официални гости присъстваха: Заместник декан „Учебна дейност“ на Факултет „Електротехника и електроника“ доц. д-р инж. Боян Карапенев и доц. д-р инж. Димитрина Коева, които също поздравиха участниците.

Състезанието се проведе в два кръга: на 12.04.2024 г. решаване на тест, и на 13.04.2024 г. практическа задача. Комисия за оценяване на участниците в състезанието бе в състав председател:
доц. д-р инж. Пламен Цанков, Зам. Ректор УД, членове: доц. д-р инж. Димитрина Коева, гл. ас. д-р инж. Цветозар Петков, гл. ас. д-р инж. Милко Йовчев от катедра „Електроснабдяване и електрообзавеждане“ при Технически университет - Габрово.

Класирането оглавиха отборите:

I място – отбор от Професионална гимназия по електротехника и електроника - гр. Пловдив - 68,5 точки;

II място – отбор от Професионална гимназия по механоелектротехника - гр. Плевен - 59,75 точки;

III място – отбор от Професионална гимназия по електротехника и електроника - гр. Сливен – 58,75 точки.

На състезателите бяха връчени грамоти и предметни награди, осигурени с любезното съдействие на АЕЦ “Козлодуй“ ЕАД и Териториалната организация на научно техническите съюзи – Габрово.

 

Индивидуални резултати на теста - Енергетика 2024

Класиране на отбори по точки в Енергетика 2024