Покана за Информационен Еразъм+ Ден

erasum plus

Уважаеми студенти и докторанти,

На 24 април от 15:00 часа в Заседателната зала (3216) на Ректората ще се проведе “Информационен Еразъм+ ден” Събитието ще ви запознае с акцентите и принципите на Програма Еразъм+, културното многообразие на Европа и възможностите за обучение и стаж, които предлага.

Всеки един студент или докторант, независимо от формата на обучение в ТУ-Габрово – редовна, задочна или дистанционна – може да стане участник в образователна мобилност в чужбина по програма Еразъм+. Програмата насърчава мобилността с учебна цел, осигурявайки равни възможности на хора от различни възрасти и разнообразно културно, социално и икономическо положение. Участниците реализират мобилност в чужбина от 5 до 30 дни (докторанти) или от 2 до 12 месеца (студенти и докторанти)  без да прекъсват обучението си в ТУ-Габрово. При участие в стажове по специалността по програма Еразъм+ се допуска мобилността да се реализира до една календарна година след дипломиране.

По време на Информационния Еразъм+ Ден ще бъдат представени изискванията, параметрите и условията за осъществяване на видовете мобилности, сроковете и необходимите документи за кандидатстване, финансовата подкрепа, която Програмата предоставя на участниците. Ще разкажем за положителното въздействие, постигнатите резултати и придобития опит от участници в текущия и предходни Еразъм+ проекти за академична мобилност на ТУ-Габрово.

Повече за програма Еразъм+ можете да намерите в сайта на ТУ-Габрово

Университетски център за международни програми и проекти на Технически университет – Габрово