Лекция пред академичната общност "НОВИТЕ МЕНИДЖМЪНТ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА В ДИГИТАЛНА СРЕДА"

Във връзка със ЗРАС и Чл. 62 от Правилника за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в Технически университет – Габрово

 

Лекция

пред академичната общност

на тема:

НОВИТЕ МЕНИДЖМЪНТ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА В ДИГИТАЛНА СРЕДА

ще изнесе

доц. д-р инж. Нели Иванова Николова

 

Лекцията ще се проведе на 31.01. 2022 г.  от 10.00 часа в средата на MS TEAMS, като линк за включване към събитието може да намерите тук.