Включете се в обсъждането на Стратегията за интелигентна специализация на Габрово

zx860 4173019Стратегията за интелигентна специализация на община Габрово за периода 2021 – 2030 г. представя профила на региона и основните страни в интелигентната специализация. Тя е важен документ за икономическото развитие на общината по отношение насърчаване на иновациите и научноизследователската дейност.

В разработката са идентифицирани приоритетни области и са предвидени мерки, с които се цели стимулиране на индустриалните, климатичните и дигиталните инвестиции, както и по-благоприятни условия за извършване на икономическа дейност и създаване на работни места.

С проекта на Стратегията можете да се запознаете ТУК.

Мнения, предложения и коментари можете да изпращате до 21 февруари 2022 г. на електронна поща desislava@gabrovo.bg, д-р инж. Десислава Колева, главен експерт в отдел „Проекти и икономическо развитие“ при Община Габрово.

Вашите мнения и препоръки към този стратегически документ са важни за Габрово!