Проф. Илия Железаров: „ТУ – Габрово е един от най-динамично развиващите се университети“

В края на 2021 г. бяха обявени резултатите от 11-ото издание на рейтинговата система на висшите училища в страната. Информацията, получена от това изследване, включва 52 професионални направления в 52 български университета по 48 индикатора. Според министъра на образованието акад. Николай Денков рейтингът представлява „Ноу-хау за добра кариера и бизнес без дефицити“, поради което неговият съвет към бъдещите кандидат-студенти е те да се възползват максимално от възможностите, които предлагат българските висши училища. Според рейтинга на висшите училища в страната габровският Технически университет се нарежда в челната тройка на позициите в областта на специалностите, по които тук се обучават младите хора. Публикуваните резултати коментира в интервю за вестник „100 Вести“ ректорът на ТУ – Габрово проф. д-р инж. Илия Железаров.

jelezarovПроф. Железаров, в края на 2021 г. излязоха резултатите от ежегодното проучване „Рейтинг на българските университети – 2021 г.“. Какво показват те за професионалните направления, по които реализирате обучение в ТУ – Габрово?

Рейтинговата система на висшите училища предоставя информация за професионалните направления чрез измерване на различни индикатори като учебен процес, научни изследвания, реализация на пазара на труда и т. н. Замисълът е младите хора да бъдат по-ориентирани при избор на висше образование и специалност. Тазгодишните резултати показват, че като цяло професионалните направления, по които реализираме прием, са в челните редици. Например в професионално направление 5.6 Материали и материалознание, в което е специалност „Технология на материалите и материалознание“, габровският университет е на втора позиция в класацията на всички висши училища в България, развиващи това направление. На значително добро ниво – трета позиция в класацията на университетите, се намират и други две професионални направления – 5.2 Електротехника, електроника и автоматика и 5.1 Машинно инженерство, по които реализираме прием.

Важното е, че в рамките на тези професионални направления са включени по-голямата част от нашите специалности – „Автоматика, роботика и компютърни управляващи системи“, „Електроенергетика и електрообзавеждане“, „Промишлена и автомобилна електроника“, както и всички специалности в областта на машинното инженерство – „Компютърни технологии в машиностроенето“, „Мехатроника“, „Индустриални топлинни и газови системи“, „Дизайн, техника и технологии в текстила“. Данните показват, че нивото на безработица сред завършилите специалисти е сравнително ниско както спрямо средното за страната, така и спрямо специалистите, завършили тези специалности в други университети. Разбира се, ние винаги правим анализ на резултатите от рейтинговата система и набелязваме конкретни мерки, чрез които предлаганите специалности да заемат по-високи места в тази класация.

Още в началото на 2022 г. Министерството на образованието съобщи, че държавата ще субсидира обучението на студентите, ако те имат сключен договор с работодателите. Какво е Вашето виждане за тази мярка?

На сайта на МОН има създаден регистър за общо 96 различни специалности, за които ще се покриват разходите за обучение. Специалностите, по които обучаваме в нашия университет и които са включени в регистъра, са предложени от различни министерства и браншови организации. Това е ясен знак, че ние провеждаме качествено обучение, а нашите специалисти са търсени на пазара на труда. Разбира се, търсенето на специалисти от работодателите е динамично, но ние сме уверени, че нашите студенти ще се възползват от тази мярка.

Как се отрази пандемията COVID-19 на работата в габровското висше учебно заведение?

Смело мога да твърдя, че ТУ – Габрово е един от най-динамично развиващите се университети към настоящия момент. През изминалата година се наблюдава устойчива тенденция за увеличаване на научната продукция на нашите преподаватели, вследствие на което ТУ – Габрово има съществено обществено и икономическо въздействие според МОН. Продължаваме усилено да работим по четирите големи проекта, въз основа на които създадохме технологичния парк на университета. Вече изпълняваме договори и работим по поръчки на бизнеса. Работим усилено и по различни проекти, акцентиращи върху модернизацията на обучението. Напоследък се коментират и предложенията на МОН за насърчаване на сътрудничеството между висшите училища чрез създаване на съвместни мултидисциплинарни специалности. Наред с образователната и научноизследователската дейност през миналата година успяхме да благоустроим територия от десет декара до учебен корпус 1 (Интеграла). Това стана възможно чрез проект по програма „Красива България“. Така създаваме благоприятна среда за нашите студенти и за жителите на района, които също ще могат да отдъхват в парковата зона.

Какво си пожелавате през новата 2022 г.?

Най-вече си пожелаваме здраве и повече присъствено обучение. Ще продължим да работим по всички задачи, които сме стартирали, и да надграждаме постигнатото.

Източник: в. „100 Вести“ | 18.01.2022 | Стефка Бурмова