Кампания стипендии по ПМС № 90/2000 г. за зимен семестър на 2022/2023 учебна година