Презентация ПРО АУДИО & МУЛТИМЕДИА

AG Poster horizontall

 

На 28.03.2024 г. В Зала 3311 /Сграда Ректорат/ на ТУ Габрово, ще се проведе презентация и демонстрация на тема "Про АУДИО § МУЛТИМЕДИА".

Всички заинтересовани студенти, преподаватели и гости на университета са поканени.