Обява за подбор за заемане на длъжност изследовател R1, R2, R3 и R4 в екипа за изпълнение на проект №: 101112876 — MountResilience — HORIZON-MISS-2022-CLIMA-01

png transparent european union flag of europe flags graphics blue flag computer wallpaper

Технически университет – Габрово на основание Заповед № З-01-33/30.01.2024 г. на Ректора    обявява подбор за попълване състава на научноизследователския екип за изпълнение на проект №: 101112876 — MountResilience — HORIZON-MISS-2022-CLIMA-01

 

Срок за подаване на документите: от 31 януари  до 06 февруари 2024 г. включително

Технически университет – Габрово във връзка с изпълнение на дейности по Проект №: 101112876 — MountResilience — HORIZON-MISS-2022-CLIMA-01, набира изследователи R1, R2, R3 и R4 при следните условия:

Прочетете повече...