Проф. Железаров подписа договор за сътрудничество с университета в Баня Лука

large g2Проф. Железаров е на работно посещение в университета в Баня Лука, Босна и Херцеговина. Основната цел на посещението е установяване на сътрудничество и задълбочаване на контактите между двете институции.

В ректората на Университета в Баня Лука -  проф. д-р Радослав Гаянин - Ректор на университета и проф. Железаров подписаха двустранен рамков договор. В рамките на споразумението е предвидено реализирането на преподавателски и студентски обмен между двете институции, създаване на нови учебни планове и програми, реализиране на съвместни образователни и научноизследователски проекти.

В рамките на дискусиите участваха заместник ректора по обучение и студентски въпроси – проф. Милице Балабан, заместник ректора по международно и между университетско сътрудничество -проф. Кристина Бабич и проф. Александров – заместник ректор по учебната дейност. Партньорите се споразумяха за съвместна работа в областта на иновациите, трансфера на знания и технологии, както и в разработването и реализирането на нови проекти.