Технически университет – Габрово ще организира поредица от кариерни събития за студентите

KARIERNI BORSI          В три последователни дни Технически университет – Габрово ще организира кариерни борси за студентите. По време на събитията студентите ще получат практически умения и ценни съвети от водещи специалисти. Стимулационни работни дни, тренировъчни интервюта за работа, обучение по актуални теми са само част от богатата програма на кариерните събития. В рамките на борсите водещи компании ще представят стажантските си програми и възможностите за професионална реализация.

          Събитията са безплатни за студенти и работодатели и се реализират в рамките на проект: BG05M2OP001-2.016-0022 „Модернизация на висшето образование по устойчиво използване на природните ресурси в България“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-202 г., съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

          Събитията ще се проведат във фоайето на Спортна зала „Орловец“ с начален час 10.00.

          Повече информация за кариерната борса „Прецизно земеделие“, която ще се проведе на 26.09.2023 г. може да намерите тукЦялата програма за кариерна борса на 27.09.2023 г. в областта на „Инженерство в околната среда“ може да намерите тук, а на 28.09.2023 г. ще се открие кариерната борса „Мебелна индустрия 4.0“, за повече подробностите вижте тук.