Технически университет – Габрово участва в инициативата на Община Козлодуй „Панорама на образование“

Преподаватели от Технически университет – Габрово представиха пред ученици и гости най-новите постижения в технологиите. В изложението бяха представени пет опитни постановки в областта на роботизирани задвижвания, управлявани с програмируеми логически  контролери; оптична мрежа за интерактивни комуникационни услуги и автоматизиран стенд за пневматични задвижвания. Щандът на Технически университет – Габрово предизвика най-голям интерес сред младите хора, поради приложимостта на технологиите в нашето ежедневие.